Δημοσχάκης Αναστάσιος

Άτομα με Αναπηρία! Σε ετήσια ταλαιπωρία εξελίσσεται η έκδοση των Δελτίων Μετακίνησης! Κατάθεση Αναφοράς.

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά, παραθέτοντας επιστολή του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία Ν. Έβρου, σχετικά με την παράταση της έκδοσης των νέων Δελτίων Μετακίνησης για ΑμεΑ.

Συγκεκριμένα με την επιστολή του ο Σύλλογος επανέρχεται σε ένα πρόβλημα που εξελίσσεται σε πάγιο ετήσιο ζήτημα, κι αφορά στην παράταση του χρόνου έκδοσης των Δελτίων Μετακίνησης. Όπως αναφέρεται υπάρχουν άτομα που πιστοποιούνται από τα ΚΕΠΑ μεταγενέστερα της 30ης Νοεμβρίου, που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία,  με αποτέλεσμα τα ΑμεΑ να επιβαρύνονται το κόστος μεταφοράς σε έναν νομό που οι μετακινήσεις μπορούν να φτάνουν τα 200χλμ.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή:

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

Δήμητρας 19, Αλεξ/πολη, Τ.Κ. 68100

Τηλ.: 25510 27722, Fax: 25510 87257

Email: ameaev@gmail.com

Ημερομηνια  8/11/17

 Αρ.Πρωτ. :305

Προς : Θεανώ Φωτίου ,       Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας ,   Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Θέμα : Έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

 

Ο Σύλλογος είναι Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στα μητρώα του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας , Ιδρυτικό Μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και έχει ως σκοπό της , μεταξύ άλλων , σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της, την οργάνωση , την ενημέρωση και την συσπείρωση των φορέων εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία , χρόνιων πασχόντων και των οικογενειών τους που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Σύμφωνα με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο  για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης  ΑμεΑ για το έτος 2017 από τις Περιφερειακές Ενότητες ( εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης )

 Σχετ. : α) Η ΚΥΑ Δ24β/Φ.11/ΓΠοικ.38784/921/29-8-2017 (ΦΕΚ 2964/Β΄/2017) (ΑΔΑ: 6ΝΠ8465Θ1Ω-5ΡΘ)

 β) Η ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών»,

 που αναφέρει «  Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2017 και λήξης η 30η Νοεμβρίου 2017. Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος 2018 απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση του (άρθρο 2 παρ. 1 της α )σχετικής ΚΥΑ»

ζητάμε να συνεχιστεί η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης  για ΑμεΑ  και μετά τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας (30ης Νοεμβρίου 2017)  , γιατί υπάρχουν άτομα με αναπηρία που πιστοποιούνται από τα ΚΕΠΑ μετά την καταληκτική ημερομηνία και  δεν έχουν προλάβει να εκδώσει  τα Δελτία Μετακίνησης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με το κόστος των διαδρομών. Να σας ενημερώσουμε ότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις του Νομού Έβρου φτάνουν τα 200χλμ.

.

Κοινοποίηση

  1. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
  2. Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΟμΑμεΑ)
  3. Προς Βουλευτές Ν. Έβρου