Δημοσχάκης Αναστάσιος

Παραδοσιακοί αγώνες πάλης στην τοποθεσία ‘Χίλια’

Στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα του ορεινού όγκου του Νομού Έβρου, στη τοποθεσία «Χίλια», διεξήχθησαν οι παραδοσιακοί αγώνες πάλης επί τριήμερο (Παρασκευή, Σάββατό & Κυριακή 4,5 & 6/8), οι οποίοι είχαν για πρώτη φορά πολύ μεγάλη επιτυχία από κάθε άποψη.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της θρησκευτικής γιορτής των Αλεβητών-Μπεκτασίδων της περιοχής.

Ενδιαφέρουσα η επίσκεψη στον Τεκέ της Ρούσσας που ως γνωστό θεωρείται από τους παλαιότερους διατηρημένους τεκέδες στο χώρο των Βαλκανίων και ένα από τα δύο σημαντικότερα κέντρα του Αλεβητισμού-Μπεκτασισμού.