Δημοσχάκης Αναστάσιος

Στον «αέρα» τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ελλήνων Μηχανικών Αεροσκαφών

Γραπτή Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών – Μεταφορών και Παιδείας κατέθεσαν και συνυπέγραψαν ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης και ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, για το γεγονός ότι δεν έχουν κατοχυρωθεί και δεν έχουν αναγνωριστεί νομοθετικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ελλήνων Μηχανικών Αεροσκαφών.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Αεροσκαφών (Σ.Ε.Μ.Α.) δραστηριοποιείται από το 1986 και είναι ο μόνος ενεργός κλαδικός σύλλογος πανελλαδικά για την υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των μηχανικών αεροσκαφών.

Αριθμεί 650 ενεργά μέλη, αλλά οι ευεργετούμενοι είναι περίπου 2500 άτομα, ήτοι όσοι εργάζονται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.), την Aegean, την Ολυμπιακή, τα περιφερικά αεροδρόμια και τις ξένες εταιρίες που προσλαμβάνουν προσωπικό στην Ελλάδα.

Η έλλειψη σαφούς και καθορισμένου νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων Μηχανικών Αεροσκαφών συνιστά βασική διάκριση εις βάρος αυτών των επαγγελματιών, οι οποίοι απειλούνται με διακριτική μεταχείριση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι Βουλευτές ρωτάνε τους αρμόδιους Υπουργούς αν θα διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί τον Σ.Ε.Μ.Α.

Αναλυτικά η γραπτή Ερώτηση

«Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών αεροσκαφών (Σ.Ε.Μ.Α.) δραστηριοποιείται από το 1986 και είναι ο μόνος ενεργός κλαδικός σύλλογος πανελλαδικά για την υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των μηχανικών αεροσκαφών. Αριθμεί 650 ενεργά μέλη, αλλά οι ευεργετούμενοι είναι περίπου 2500 άτομα, ήτοι όσοι εργάζονται στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.), την Aegean, την Ολυμπιακή, τα περιφερικά αεροδρόμια και τις ξένες εταιρίες που προσλαμβάνουν προσωπικό στην Ελλάδα.

Βασική διεκδίκηση εδώ και πολλά χρόνια των Ελλήνων Μηχανικών Αεροσκαφών είναι η νομοθετική αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σ.Ε.Μ.Α. διεκδικεί:

  • Την κατάρτιση νομοσχεδίου σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. και την ελληνική νομοθεσία, που να περιλαμβάνει τις ειδικότητες Μηχανικών Αεροσκαφών, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και την περιγραφή της θέσης Μηχανικών Αεροσκαφών.
  • Την εναρμόνιση του επαγγέλματος με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία EASA (European Aviation Safety Agency), όπως δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. το έτος 2014, και ορίζει τον Κανονισμό της Ε.Ε. αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα και πιστοποιήσεις.
  • Την εναρμόνιση με τον Κανονισμό 216/2008, ο οποίος καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις που προβλέπουν τη διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Την εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), την ίδρυση του MAWA forum (military airworthiness authorities) και τους Κανονισμούς EMAR (European Military Airworthiness Requirements), Emar-21, Emar-M, Emar-145, Emar-66, Emar-147.

Διευκρινίζεται ότι στη λίστα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών περιλαμβάνονται πολλές  τεχνικές εργασίες εκτός από εργασίες αεροσκαφών.

Η έλλειψη σαφούς και καθορισμένου νομοθετικού πλαισίου αναγνώρισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων Μηχανικών Αεροσκαφών συνιστά βασική διάκριση εις βάρος αυτών των επαγγελματιών, οι οποίοι απειλούνται με διακριτική μεταχείριση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συνεπώς, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να διευθετηθεί το παραπάνω ζήτημα;».