Δημοσχάκης Αναστάσιος

Στον εμβληματικό Τεκέ της Ρούσσας Έβρου, αναβιώθηκε με επιτυχία το παραδοσιακό κουρμπάνι !

Χρόνια Πολλά στους  Μουσουλμάνους της Ρούσσας & όλων των πέριξ χωριών του ορεινού όγκου του Έβρου για τη χθεσινή θρησκευτική τους γιορτή που έκλεισε με το παραδοσιακό κουρμπάνι, στον ιστορικό Τεκέ Ρούσσας Έβρου. Η Διαχειριστική Αρχή με νοικοκυροσύνη και τάξη οργάνωσε άρτια τους εορτασμούς τους προσφέροντας ξεχωριστά εδέσματα!!