Δημοσχάκης Αναστάσιος

Τα Τελωνεία της Χώρας δεν χρειάζονται μόνο γεφυροπλάστιγγες αλλά και προσωπικό για την λειτουργία τους – Απάντηση σε Ερώτηση

Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στην Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος  Δημοσχάκης, αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των σημείων Εισόδου-Εξόδου της Χώρας και την λειτουργία των συστημάτων ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες) σε αυτά.

Στην απάντησή του το Υπουργείο Οικονομικών επισυνάπτοντας έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφέρει ότι με πόρους του ΕΣΠΑ θα εγκατασταθούν 5 (πέντε) γεφυροπλάστιγγες σε τελωνεία της χώρας, όπως επίσης και ότι θα προβεί στην καταγραφή των υφιστάμενων συστημάτων ζύγισης που ήδη χρησιμοποιούνται και οι οποίες ανήκουν σε υπηρεσίες των σταθμών ή σε ιδιώτες.

Ωστόσο το υπουργείο αφήνει αναπάντητο το ερώτημα αν το υφιστάμενο προσωπικό επαρκεί για την ορθή και πλήρη λειτουργία των συστημάτων ζύγισης, αν υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσληψη προσωπικού ή αν θα ανατεθεί η λειτουργία τους σε ιδιώτες. Η προμήθεια των συστημάτων ζύγισης εφοδιάζει τα τελωνεία με χρήσιμα εργαλεία, τα οποία όμως χωρίς χειριστές παραμένουν άχρηστα για την προάσπιση του συμφερόντων του δημοσίου.

Τα ερωτήματα αυτά θα επανέλθουν στην βουλή με νέα κοινοβουλευτική ενέργεια προκειμένου το Υπουργείο να απαντήσει με στατιστικά στοιχεία για την ορθή και πλήρη λειτουργία των συστημάτων ζύγισης που είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται η προστασία του ελληνικού εμπορίου από τα παράνομα φορτία και όχι μόνο.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με την Ερώτηση:

http://www.parliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10508751.pdf

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με την Απάντηση:

http://www.parliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/10529430.pdf