Δημοσχάκης Αναστάσιος

Φυσιοθεραπευτής με έξοδα των γονέων στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αλεξανδρούπολης

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής ΑΝΑΦΟΡΑ με την  επιστολή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αλεξανδρούπολης, στην οποία αναφέρεται το αίτημα της δημιουργίας οργανικής θέσης ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται ότι, μέχρι στιγμής, η θέση του φυσιοθεραπευτή καλύπτεται από ιδιώτες με έξοδα των ίδιων των γονέων, είτε με μετακίνηση φυσιοθεραπευτή από άλλο Ειδικό Σχολείο.

Η τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει πλέον στους γονείς την καταβολή της αμοιβής για μια θέση η οποία θα έπρεπε να καλύπτεται με κρατική μέριμνα. Επιπλέον, η μετακίνηση φυσιοθεραπευτή από άλλα Ειδικά Σχολεία είναι κοστοβόρα και δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας στις άλλες σχολικές μονάδες για αυτό και κατατίθεται αίτημα για την δημιουργία νέα οργανικής θέσης Φυσιοθεραπευτή στο Εργαστήριο.

 

Διαβάστε εδώ την σχετική επιστολή.