Δημοσχάκης Αναστάσιος

Ανάκληση απόφασης σύμπτυξης Τμημάτων Γ’ Τάξης Γυμνασίου Σουφλίου. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης προς το Υπουργείο Παιδείας διαβιβάζοντας την επιστολή του Δήμου Σουφλίου με επίκεντρο την σύμπτυξη τμημάτων της Γ΄Τάξης του Γυμνασίου Σουφλίου.

Συγκεκριμένα αιτούνται την ανάκληση της υπάριθμ. Φ.19.1/9894/21-10-2022-2 η οποία προβλέπει την προαναφερόμενη σύμπτυξη των τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, δημογραφικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Ακολουθεί η Αναφορά:

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας για ενημέρωση και τυχόν λοιπές ενέργειες λόγω αρμοδιότητας την επιστολή του Δήμου Σουφλίου.

Στο επίκεντρο αυτής βρίσκεται το ζήτημα της σύμπτυξης τμημάτων της Γ’ Λυκείου του Γυμνασίου Σουφλίου σύμφωνα με την υπ’άριθμ. Φ.19.1/9894/21-10-2022-2 και το αίτημα της ανάκλησης αυτής εξαιτίας των ιδιαίτερων γεωγραφικών, δημογραφικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής.

Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή του Δήμου Σουφλίου: