Δημοσχάκης Αναστάσιος

Ανανέωση της θητείας των ιατρών/Διευθυντών Κέντρων Υγείας Δικαίων & Ορεστιάδας. Κατάθεση Γραπτής Ερώτησης

Γραπτή Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε (11/6/2022) ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης με θέμα την ανανέωση της θητείας (λήγει 30/6/2022), των υπηρετούντων με παράταση ιατρών – Διευθυντών των Κέντρων Υγείας Δικαίων και Ορεστιάδας, κ.κ. Κλεάνθη Χαλιαμπάλια και Χρήστου Παπαθανάκη.

Όπως υπογραμμίζεται και στην σχετική πρόσφατη επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου (επισυνάπτεται) ειδικά για το ΚΥ Δικαίων, η ανανέωση της θητείας του δ/ντη κ.Χαλιαμπάλια καθίσταται απολύτως απαραίτητη καθώς στα τέλη του έτους συνταξιοδοτείται μια εκ των τριών, συνολικά ιατρών, του Κέντρου Υγείας.

Σχετικά με το ΚΥ Ορεστιάδος τονίζεται ότι δεν θα μπορεί πλέον να συνδράμει με προσωπικό το ΚΥ Δικαίων αν δεν ανανεωθεί η θητεία του δ/ντη κ.Παπαθανάκη καθότι το προσωπικό θα επαρκεί οριακά.

Ο βουλευτής ρωτά τον Υπουργό Υγείας αν προτίθεται να εγκρίνει την παράταση της θητείας των διευθυντών των δύο Κέντρων Υγείας , των οποίων η λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για τον Δήμο Ορεστιάδας!!

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση:

ΠΡΟΣ:

 1.  Υπουργό Υγείας, κ.Θάνο Πλεύρη

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ & ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Τα Κέντρα Υγείας Δικαίων & Ορεστιάδας είναι οι μοναδικές δομές Υγείας στον Δήμο  Ορεστιάδας, επιφορτισμένες με την παροχή υπηρεσιών Υγείας σε 37.695 κατοίκους (απογραφή 2011), εξυπηρετώντας την πόλη & τα 43 χωριά αυτής, που αναλυτικά αναφέρονται στο Υπόμνημα- Επιστολή του επιμελούς Ιατρικού Συλλόγου Ν.Έβρου!

Συγκεκριμένα το Κ.Υ. Δικαίων ήδη λειτουργεί οριακά ως προς τον αριθμό των Ιατρών καθώς οι υπηρετούντες ιατροί είναι 3, συμπεριλαμβομένου και του δ/ντή αυτού κ.Κλεάνθη Χαλιαμπάλια.

Προκειμένου να εξυπηρετούνται οι εφημερίες στο Κ.Υ Δικαίων αιτούνται βοήθειας & καλύπτονται από τους ιατρούς του Κ.Υ Ορεστιάδος με συχνότητα έξι (6) ημερών ανά μήνα.

Η ανανέωση της θητείας του δ/ντή κ.Κλεάνθη Χαλιαμπάλια κρίνεται απολύτως απαραίτητη καθώς στο τέλος του τρέχοντος έτους συνταξιοδοτείται η μία εκ των τριών ιατρών με αποτέλεσμα να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η στοιχειώδης λειτουργία της εν λόγω δομής.

Επιπρόσθετα το Κ.Υ Ορεστιάδος, όπως προαναφέρθηκε, συνδράμει συχνά με ιατρικό προσωπικό το ΚΥ Δικαίων ενώ με την τυχόν αποχώρηση του κυρίου Χρήστου Παπαθανάκη (σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας), η λειτουργία του θα είναι οριακή από πλευράς ιατρικού προσωπικού! 
Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω ερωτάσθε: 

1. Προτίθεστε να προβείτε στην ανανέωση της θητείας των δ/ντων των Κέντρων Υγείας Δικαίων και Ορεστιάδας, κ.κ Κλεάνθη Χαλιαμπάλια και Χρήστου Παπαθανάκη προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία των δυο μοναδικών δομών Υγείας του Δήμου Ορεστιάδας;

2. Προτίθεστε να προβείτε στην προκήρυξη νέων θέσεων ιατρών στις εν λόγω δομές προκειμένου να επιλυθεί σε μόνιμη βάση το ζήτημα του ιατρικού προσωπικού;

3. Προς επιβεβαίωση των γραφομένων & προτεινόμενων λύσεων μου θα λάβετε υπόψιν τις προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Ν.Έβρου;; 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την επιστολή εδώ :