Δημοσχάκης Αναστάσιος

Αναστολή/παράταση των υποχρεώσεων/διώξεων φυσικών και νομικών προσώπων στον Νότιο Έβρο! Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης, προέβη σε κοινοβουλευτική παρέμβαση (28/8), καταθέτοντας Κοινοβουλευτική Αναφορά, προς το Υπ. Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης!!

Στο επίκεντρο αυτής, βρίσκεται η επιστολή του Επιμελητηρίου Έβρου, δια της οποίας διατυπώνεται το αίτημα της αναστολής και παράτασης υποχρεώσεων/διώξεων φυσικών και νομικών προσώπων της περιοχής του Νοτίου Έβρου, εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς που εξακολουθεί και μαίνεται κατά τόπους μέχρι και σήμερα!

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα αναφορά :

Αλεξ/πολη, 28/8/2023

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ :

1.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ :

ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ/ΔΙΩΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΈΒΡΟ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας την Επιστολή  του Επιμελητηρίου Έβρου.

Συγκεκριμένα δια της επιστολής διατυπώνεται το αίτημα της αναστολής και παράτασης υποχρεώσεων/διώξεων φυσικών και νομικών προσώπων της περιοχής του Νοτίου Έβρου, εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς που εξακολουθεί και μαίνεται κατά τόπους μέχρι και σήμερα.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.