Δημοσχάκης Αναστάσιος

Αντίθετο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον διαχωρισμό των αποστραγγιστικών και αρδευτικών αντλιοστασίων. Υποσχέσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο- Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης για ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ

Στην αδυναμία διαχωρισμού των αποστραγγιστικών και αρδευτικών αντλιοστασίων στάθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης στη σημερινή (21/06) συζήτηση στην Ολομέλεια της Επίκαιρης Ερώτησης που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο η περυσινή Επίκαιρη Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής και η οποία είχε συζητηθεί στις 13 Ιουλίου (διαβάστε τη συζήτησή της στο σχετικό link http://www.dimoschakis.gr/?p=6261) στην ενεργοποίηση των τοπικών ΤΟΕΒ του Έβρου ώστε να υποβάλλουν αιτήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο, μηδέ εξαιρουμένων και των αρδευτικών αντλιοστασίων κα.

Επίσης, τόνισε ότι θα προταθεί  από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου η ένταξη των δύο έργων  Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση Αρδευτικών Δικτύων των Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου Διδ/χου και ΤΟΕΒ Τυχερού Σουφλίου, στο Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ο Βουλευτής τόνισε στην πρωτολογία και δευτερολογία του ότι

  • Οι καλλιεργήσιμες παραποτάμιες εκτάσεις του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του Άρδα και Ερυθροποτάμου επλήγησαν καίρια εξαιτίας των έντονων συνεχών βροχοπτώσεων, καθώς και των πλημμυρικών φαινομένων.
  • Για να λειτουργήσουν τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια απαιτείται αύξηση της δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία μετακυλίεται στους αγρότες, που δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το οικονομικό βάρος.
  • Ζήτησε από το Υπουργείο να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αναλάβει η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης τη λειτουργία και τη συντήρηση των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων, όπως έχει ζητήσει και η ίδια άλλωστε.
  • Μέχρι το 2010 το Υπουργείο πίστωνε μέσω ειδικού λογαριασμού τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την κάλυψη των εξόδων σχετικά με τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια.
  • Μετά τη λειτουργία του νέου Διοικητικού Συστήματος του «Καλλικράτη» έχουν δημιουργηθεί σοβαρότατα προβλήματα στην κάλυψη των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και τη συντήρηση των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων, καθώς σταμάτησε το Υπουργείο να δίνει χρήματα.
  • Ο ίδιος μέσω επιστολών στους συναρμόδιους φορείς τους κάλεσε να εκμεταλλευτούν τον Ν. 4513/2018 «Ενεργειακές κοινότητες και λοιπές διατάξεις» και ζήτησε από το Υπουργείο να τους καθοδηγήσει και να τους παρέχει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
  • Κατέθεσε την κοινή επιστολή των Αντιδημάρχων Διδ/χου, Ορεστιάδας και Σουφλίου για τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες, λόγω των έντονων συνεχών βροχοπτώσεων αλλά και της παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας που ακολούθησε μέχρι και σήμερα.

Δείτε αναλυτικά τη Συζήτηση εδώ

Διαβάστε αναλυτικά τη Συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, οι καλλιεργήσιμες παραποτάμιες εκτάσεις του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του, Άρδα και Ερυθροποτάμου και φέτος επλήγησαν καίρια εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, των βροχοπτώσεων, επίσης δε, εξαιτίας των αλλεπάλληλων πλημμυρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι υδάτινοι όγκοι και κυρίως αυτοί που προέρχονται από τις ημιορεινές περιοχές να μη φτάσουν εύκολα στη λεκάνη απορροής του Έβρου και να χρησιμοποιηθεί από τους τοπικούς ΤΟΕΒ, αλλά και τον ΓΟΕΒ, όλο το αποστραγγιστικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει σοβαρότατα προβλήματα.

Πρώτον, είναι όλα τα αποστραγγιστικά κανάλια γεμάτα από φερτά υλικά. Δεύτερον, δεν έχουμε φυσική ροή εξαιτίας της υψηλής στάθμης του ποταμού με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια. Άρα, για να λειτουργήσουν τα αποστραγγιστικά αντλιοστάσια απαιτείται ρεύμα. Δεν μπορούν οι αγρότες να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

Βεβαίως, εμείς εκείνο το οποίο ζητούμε, όπως και ζήτησε και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι να διαχωρισθεί η μέριμνα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων με αυτή κυρίως των αρδευτικών, που είναι πράγματι ευθύνη των τοπικών ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ της Ορεστιάδας.

Δυστυχώς, η KYA, η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε το 2017, δεν καλύπτει απόλυτα το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να καλύπτεται μόνον εφόσον έχουμε έκτακτη ανάγκη στον Νομό εξαιτίας σημαντικού πλημμυρικού φαινομένου.

Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ, να προχωρήσετε σε ρητή νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκρίνιση μέσα από μια υπουργική απόφαση, η οποία θα αναθέτει καθήκοντα στις περιφέρειες και θα διαχωρίζει το αντικείμενο των δύο αντλιοστασίων που προείπα.

Επίσης, ρωτώ αν είναι στις προθέσεις σας να καλύψετε και να βάλετε στο Μέτρο 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση και υπογειοποίηση όλων των αρδευτικών δικτύων του παραποτάμου Ερυθροποτάμου του Διδυμοτείχου, καθώς και αυτών του Τυχερού Σουφλίου.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Βουλευτά, πράγματι η περιοχή του Έβρου πλήττεται από τις πλημμύρες. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος διαμορφώνει το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, βασικό τμήμα του οποίου είναι τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας.

Στη Θράκη έχει ήδη εκπονηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκάνης απορροής ποταμού Έβρου, καθώς και η στρατηγική μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Σε ορισμένα εγγειοβελτιωτικά έργα όμως, όπου απαιτείται εκτός από την άρδευση, έχει προβλεφθεί από τη μελέτη της κατασκευής του έργου και η αποστράγγιση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις όμως το κατασκευασθέν έργο θεωρείται ενιαίο και αδιαίρετο και δεν δύναται να υπάρξει διαχωρισμός. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα περισσότερα έργα στην περιοχή του Έβρου. Το κόστος διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των έργων αυτών βαρύνει τους γεωργούς από την άρδευση, αλλά και από την αποστράγγιση.

Στο αίτημα, το οποίο είχε γίνει, απάντησε μετά από πέντε μέρες η αρμόδια υπηρεσία, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης – Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, στις 4/4/2018. Συνεπώς, αυτά τα έργα θεωρούνται ενιαία και δεν μπορεί να διαχωριστεί η άρδευση από την αποστράγγιση.

Τι μπορεί να κάνει το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση ζημιών στους ΤΟΕΒ μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη; Πράγματι, μετά από την περσινή δική σας επίκαιρη ερώτηση, κινητοποιήθηκαν οι ΤΟΕΒ της περιοχής και έχουν ζητήσει αποκατάσταση των ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο. Γίνεται η αξιολόγηση αυτό το χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί η στήριξη που θα υπάρξει.

Όσον αφορά στο Μέτρο 4.3.1, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ζητάτε συγκεκριμένες πληροφορίες γι’ αυτά τα έργα, θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Κύριε Δημοσχάκη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Κύριε Υφυπουργέ, μέχρι το 2010 πράγματι ήταν ενιαία, όπως το είπατε, τα αντλιοστάσια. Λειτουργούσαν ενιαία και τα αντλιοστάσια τα αρδευτικά και τα αποστραγγιστικά. Όμως, το ελληνικό κράτος διακρίνετο για τη νοικοκυροσύνη του. Πίστωνε στο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όλες αυτές τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες πραγματικά κάλυπταν τα έξοδα που γίνονταν σε ό,τι αφορά την αποστράγγιση. Όμως, από την ώρα που είχαμε την ψήφιση του «Καλλικράτη», έχουν σοβαρότατα προβλήματα και δεν έχουν αυτήν την πίστωση.

Εμείς δεν λέμε να διαχωρίσετε. Εμείς λέμε να καλύψετε τα έξοδά τους σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση εξαιτίας λοιπών προβλημάτων. Οι άνθρωποί μας αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε μια παρατεταμένη κρίση, διότι δεν μπορούν να έχουν συνεχώς την απειλή της ΔΕΗ, ότι δηλαδή μαζί με το ρεύμα που θα διακόψει για τα αντλιοστάσια σε ό,τι αφορά τα αποστραγγιστικά, θα κόψει και το ρεύμα των αρδευτικών. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ήδη μπει σ’ αυτήν την περίοδο.

Επίσης δε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές κοινότητες και  λοιπές διατάξεις » έχει προβλεφθεί ευφυώς και μάλιστα αντιγράφοντας και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διέπουν αυτές.

Εγώ, ως καλός Βουλευτής του Νομού απέστειλα επιστολές σε όλους τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να κάνουν χρήση, εκμετάλλευση αυτής της διάταξης. Εσείς όμως θα πρέπει να τους καθοδηγήσετε. Θα πρέπει να τους δώσετε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να προβούν σε αυτή τη χρήση αυτού του νομικού εργαλείου, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και των δύο κατηγοριών των αντλιοστασίων.

Νομίζω  ότι έχετε υποχρέωση να το πράξετε. Προσωπικά εσείς δείχνετε μια επιμέλεια και σας ευχαριστώ, διότι ενθυμείστε ότι πέρυσι τέτοια εποχή πάλι συζητούσαμε παρόμοια προβλήματα στον Νομό μας.

Και με την ευκαιρία αυτή θα σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι φέτος ο Νομός επλήγη βάναυσα από τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαν συνέχεια, δηλαδή πέραν των τριών μηνών περίπου είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και εδώ και δύο μήνες έχουμε σοβαρότατη ξηρασία. Γι’ αυτό έχουν ενεργοποιηθεί οι δήμοι του Νομού και κυρίως ο Δήμος Σουφλίου-Διδυμοτείχου-Ορεστιάδος, συνήλθαν και κατέγραψαν την όλη κατάσταση που αυτή τη στιγμή επικρατεί σε όλον τον Νομό. Πραγματικά έχουμε κατάθλιψη στην κυριολεξία όλοι μας. Και γι’ αυτό σας παραδίδω και για τα Πρακτικά, το Πρακτικό όλων των Αντιδημάρχων, των τριών που προείπα, που καταγράφουν την κατάσταση.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Σε λίγο θα καταθέσω και γραπτή επίκαιρη ερώτηση πάνω στο αντικείμενο. Απλώς κάνω σήμερα μια κίνηση γνωστοποίησης στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πριν από λίγο ενεχείρισα το ίδιο αντίγραφο στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήταν στο Βήμα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.

Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Βουλευτά, όσον αφορά για την κάλυψη δαπανών σάς ανέφερα πριν ότι εξετάζονται τα τεκμηριωμένα αιτήματα για την αποκατάσταση των ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο.

Επειδή όμως αναφέρατε για την ηλεκτρική ενέργεια, να σας πληροφορήσω ότι ήδη έχει κατατεθεί μελέτη από τον ΓΟΕΒ Θεσσαλίας. Σήμερα έχουμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Και θα ενημερώσω την άλλη εβδομάδα όλους τους ΓΟΕΒ και τους ΤΟΕΒ, μεταξύ των οποίων και του Έβρου, για τη δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων, είναι ο λεγόμενος «ενεργειακός συμψηφισμός». Θα ενημερωθούν άμεσα. Έχετε πολύ δίκιο. Έχουμε υποχρέωση να καθοδηγούμε και να ενημερώνουμε τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ, για τα νομοθετικά πλαίσια και τις νέες δυνατότητες, ώστε να γλυτώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

Τώρα, όσον αφορά για τα συγκεκριμένα έργα, δηλαδή την αντικατάσταση και υπογειοποίηση των αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Τυχερού και την αντικατάσταση και υπογειοποίηση των αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου, σας γνωρίζουμε ότι από 23 Απριλίου έχει ξεκινήσει ήδη το Μέτρο «Δημόσια εγγειοβελτιωτικά έργα». Αυτά τα έργα έχουν ήδη προταθεί από την υπηρεσία μας, όπως έχουν προταθεί και άλλα.

Σας υπενθυμίζω ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει υποβάλει ήδη συνολική πρόταση για έργα στον Νομό Έβρου, η οποία περιλαμβάνει και τα δύο συγκεκριμένα έργα. Η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο δυνητικός δικαιούχος και θα τα  προτείνει αυτά τα συγκεκριμένα έργα τα οποία αναφέρετε στη επίκαιρη ερώτησή σας. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι έως 30 Αυγούστου.

Εν συνεχεία, κύριε Βουλευτά, σας ενημερώνω προκειμένου να ενημερώσετε και τους ανθρώπους, τους αρμόδιους εκεί στον Νομό Έβρου, ότι από Σεπτέμβριο θα γίνει η αξιολόγηση όλων αυτών των έργων. Η τελική ένταξη των προτεινόμενων επενδύσεων ανήκει στην Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία θα προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν και μέχρι τέλους του έτους θα ανακοινωθούν.

Συνεπώς, εν κατακλείδι, τα δύο έργα τα οποία αναφέρετε στην επίκαιρή ερώτησή σας θα προταθούν από την Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ως δυνητικός δικαιούχος. Μέχρι 30 Αυγούστου είναι η προθεσμία του έργου, του συγκεκριμένου Μέτρου. Από 1η Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να γίνεται η αξιολόγηση, ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ.