Δημοσχάκης Αναστάσιος

Απάντηση στην Ερώτηση για την Αποπληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων στους οικιακούς καταναλωτές και προς τις φιλοξενούσες τα εν λόγω Αιολικά Πάρκα Δημοτικές Αρχές

Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο Αν. Δημοσχάκης του N. Έβρου, σχετικά με την Αποπληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 13.000.000 Ευρώ στους οικιακούς καταναλωτές ορεινών κοινοτήτων της Ελλάδας καθώς και αποπληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους Αιολικών Πάρκων ύψους 20.000.000 Ευρώ προς τις φιλοξενούσες τα εν λόγω Αιολικά Πάρκα Δημοτικές Αρχές.

Ο Βουλευτής Έβρου είχε επιμείνει  αποφασιστικά στο συγκεκριμένο θέμα, έχοντας υποβάλλει παρόμοια ερώτηση, μαζί με άλλους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ προχώρησε σε μια σειρά  κατ’ ιδίαν ενεργειών, επισκέψεων και παρεμβάσεων σε Κοινοβουλευτικό, Κυβερνητικό και Αυτοδιοικητικό επίπεδο για την εξεύρεση λύσης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση και συνεργαζόμενους με τους δημάρχους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, καθώς και αρμοδίους των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων που υπάγονται στους παραπάνω Δήμους.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με την πρώτη ερώτηση:

εδώ

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με τη δεύτερη ερώτηση:

εδώ

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με την απάντηση:

εδώ