Δημοσχάκης Αναστάσιος

Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης κι Επενδύσεων για τις καταστροφικές συνέπειες των καιρικών φαινομένων στον Ν. Έβρου

Σε συνέχεια της 3365 από 18.01.2021 Γραπτής Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης προτείνοντας μέτρα ανακούφισης για τις καταστροφικές συνέπειες των καιρικών φαινομένων στον Ν.Έβρου, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προώθησε έγγραφα της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ & της Γ.Γ. Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η μεν Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ στην απάντησή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “στο Π.Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη” 2014-2020, είναι ανοικτή από 16/12/2015 η πρόσκληση με ΑΜΘ08 “Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από πλημμύρες” Δράση 5β91 με δικαιούχους την ΠΑΜΘ και τους Δήμους της ΠΑΜΘ” καθώς και ότι “μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις στη σχετική πρόσκληση η οποία παραμένει ανοικτή”.

Παράλληλα αναφέρεται ότι “Για την ένταξη, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, νέων έργων που αφορούν στην αποκατάσταση των υποδομών των περιοχών που επλήγησαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση από τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης που είναι τα Υπουργεία π.χ Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών κ.λπ. και τις Περιφέρειες της χώρας (ΠΑΜΘ).

Η δε Γ.Γ.Βιομηχανίας αναφέρει ότι “Η Γ.Γ. Βιομηχανίας είναι αρμόδια να παράσχει την προβλεπόμενη επιχορήγηση σε πληγείσες επιχειρήσεις, για ζημίες από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες …. η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου, και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι “Η διαδικασία ωστόσο εκκινεί σε συνέχεια της έκδοσης κοινής Υπουργικής Απόφασης για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, καθώς και της έκδοσης σχετικής κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού αποζημίωσης της εκάστοτε θεομηνίας”.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος της Γραπτής Ερώτησης:https://www.hellenicparliament.gr/…/c0d518…/11488436.pdf

Aκολουθούν οι σύνδεσμοι των απαντήσεων:

https://www.hellenicparliament.gr/…/67715b…/11573187.pdfhttps://www.hellenicparliament.gr/…/67715b…/11573188.pdfhttps://www.hellenicparliament.gr/…/67715b…/11573189.pdfhttps://www.hellenicparliament.gr/…/67715b…/11573190.pdf