Δημοσχάκης Αναστάσιος

Απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση με στελεχιακό δυναμικό του διασυνοριακού Σημείου των Κήπων & όχι μόνο!!

Κοινοποιείται η απάντηση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη στην υπ’ αριθμ. 8217 από 23/07/2021  κατατεθείσα Γραπτή μου Ερώτηση, στην οποία επισήμανα  την αναγκαιότητα κατασκευής Νέου Τελωνείου στο σημείο Εισόδου-Εξόδου Κήπων μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το οποίο θα δώσει πλεονέκτημα στον Έβρο & θα απογειώσει αναπτυξιακά την Θράκη καθώς & όλη τη Β/Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Γραπτή μου παρέμβαση εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11700851.pdf

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Απάντηση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη εδώ :