Δημοσχάκης Αναστάσιος

Δίπλα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας ΑΜ-Θ! Διαβιβαστική επιστολή προς Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών & Εργασιών.

Επιστολή προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, απέστειλε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α , Α.Δημοσχάκης, προς ενημέρωση αυτών σχετικά με το αίτημα του Δικτύου Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών, περί της προσθήκης ΚΑΔ στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο βουλευτής προσβλέπει στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να στηριχθούν επαρκώς οι επιχειρήσεις του Νομού Έβρου οι οποίες βιώνουν ήδη τις τραγικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. 

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή : 

ΘΕΜΑ: Στήριξη μεταποιητικών επιχειρήσεων Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί & Υφυπουργοί, 

Σας διαβιβάζω συνημμένα για ενημέρωση, την επιστολή  του Δικτύου Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών με αίτημα την προσθήκη Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. 

Παρακαλώ για την εξέταση του παρόντος αιτήματος & προσβλέπω στις αναγκαίες ενέργειες για την στήριξη των επιχειρήσεων των ακριτικών περιοχών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες, ειδικά τη δεδομένη χρονική περίοδο.