Δημοσχάκης Αναστάσιος

Διαβίβαση αιτήματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξ/πολης περί στελεχιακής ενίσχυσης. Διαβιβαστική επιστολή προς τον Υπ. Εσωτερικών

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη, ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας Αν.Δημοσχάκης, διαβιβάζει την επαναλαμβανόμενη επιστολή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξ/πολης αναφορικά με την αναγκαιότητα έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού.

Το ζήτημα είχε αναδείξει ο βουλευτής κατά το παρελθόν από 22/7/2020 με επιστολή του προς τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ακολουθεί αναλυτικά η Επιστολή :

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Μ. ΒΟΡΙΔΗ

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Αξιότιμε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες λόγω αρμοδιότητάς σας, την επιστολή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξ/πολης (ΔΕΥΑΑ), αναφορικά με τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει στο στελεχιακό της προσωπικό.

Μέσω της επαναλαμβανόμενης επιστολής, ζητείται η έγκριση πρόσληψης σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και την ένταξη αυτών στην επικείμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ την επονομαζόμενη και ως συμπληρωματική της 3Κ.

Είχα διαβιβάσει την εν λόγω επιστολή στο προκάτοχό σας, στις 22/7/2020. Εξακολουθεί να επαναπροωθείται εκ νέου, με το ίδιο περιεχόμενο, σε διαφορετικά τακτικά χρονικά σημεία, (αριθμώντας στο σύνολό τους τις έντεκα 11) αρχής γενομένης από τις 10/08/2020 έως και την πιο πρόσφατη, 05/04/2021.