Δημοσχάκης Αναστάσιος

Διαβίβαση αιτημάτων των δημοσίων υπαλλήλων Ν.Έβρου στο Υπουργείο Οικονομικών!! Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης, προέβη σε κοινοβουλευτική παρέμβαση (25/7), καταθέτοντας Κοινοβουλευτική Αναφορά, προς το Υπ. Οικονομικών!!

Στο επίκεντρο αυτής, βρίσκεται η επιστολή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν.Έβρου, με την οποία γνωστοποιούν και διεκδικούν μία σειρά εισοδηματικού και μισθολογικού περιεχομένου αιτημάτων!

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα αναφορά :

Αλεξ/πολη, 25/7/2023

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚΕΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ Ν. ΈΒΡΟΥ!!

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά  στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας την Επιστολή  της Εκτελεστικής Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ Ν.Έβρου!!

Σε αυτή, με αφορμή του επικείμενου Ν/Σ του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», γνωστοποιούν μία σειρά αιτημάτων οικονομικού περιεχομένου, και ειδικότερα εισοδηματικών και μισθολογικών διεκδικήσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.