Δημοσχάκης Αναστάσιος

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ! ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ!

Κοινοβουλευτική αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας Αν.Δημοσχάκης, προς το Υπ. Εσωτερικών, διαβιβάζοντας τις επιστολές των Κυνηγετικών Συλλόγων Αλεξ/πολης και Διδ/χου, μελών της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης, για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες λόγω αρμοδιότητας. 


Σε αυτές διατυπώνονται οι προβληματισμοί και τα αιτήματα του κυνηγετικού κόσμου του Ν.Έβρου αναφορικά με το επικείμενο Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών. 


Ακολουθεί αναλυτικά η Αναφορά : 


ΑΝΑΦΟΡΑ 


ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 


Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά διαβιβάζοντας προς το Υπ. Εσωτερικών, τις επιστολές των κυνηγετικών συλλόγων Αλεξ/πολης και Διδ/χου. 


Σε αυτές αναπτύσσονται αναλυτικά οι προτάσεις τους αναφορικά με το επικείμενο νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών τις οποίες και σας διαβιβάζονται για ενημέρωση και εξέταση αυτών λόγω αρμοδιότητας.

Επισυνάπτονται οι επιστολές των Κυνηγετικών Συλλόγων Διδυμοτείχου & Αλεξανδρούπολης: