Δημοσχάκης Αναστάσιος

Διερεύνηση δυνατότητας για συμπληρωματική κατάταξη επιλαχόντων ΣΝΦ από τον πρόσφατο διαγωνισμό!!

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαβιβάζοντας την επιστολή τριάντα (30) επιλαχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού για την πρόσληψη 250 Συνοριοφυλάκων στον Ν.Έβρου.

Οι υπογράφοντες την επιστολή επιθυμούν να ενημερωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο αν υπάρχει η δυνατότητα συμπληρωματικής πρόσληψης τους, εφόσον έχουν ήδη κριθεί ως ικανοί μετά από τις δοκιμασίες που προβλέπονταν από τον διαγωνισμό.

Ακολουθεί αναλυτικά η Αναφορά :

Προς: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ :ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΝΦ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ενημέρωση και τυχόν λοιπές ενέργειες λόγω αρμοδιότητας την επιστολή τριάντα (30) επιλαχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού για την πρόσληψη 250 Συνοριοφυλάκων στον Ν.Έβρου.

Οι υπογράφοντες της επιστολής επιθυμούν να ενημερωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο αν υπάρχει η δυνατότητα συμπληρωματικής πρόσληψης τους εφόσον έχουν ήδη κριθεί ως ικανοί μετά από τις δοκιμασίες που προβλέπονταν από τον διαγωνισμό.

Ακολουθεί η επιστολή: