Δημοσχάκης Αναστάσιος

Εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων στελεχών του FRONTEX στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδ/χου & στο αντίστοιχο της Κομοτηνής! Επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη & στον Αρχηγό της Αστυνομίας αναφορικά με τον νέο διαγωνισμό της ΕΕ…

Επιστολή απέστειλε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη & στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Βουλευτής Έβρου Α.Δημοσχάκης, με την οραματική πρόταση της βασικής εκπαίδευσης των νέων στελεχών που θα προκύψουν από τον διεθνή διαγωνισμό κατάταξης των πρώτων 700 υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις δομές του FRONTEX.

Με την επιστολή του,  ο Βουλευτής επί πλέον γνωστοποιεί  έμμεσα τα Ελληνόπουλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο Διεθνή Διαγωνισμό & θα στελεχώσουν τις δομές της FRONTEX !

Ο βουλευτής καταθέτει τεκμηριωμένα το αίτημα, προκειμένου οι επιτυχόντες είτε είναι Έλληνες είτε πολίτες των λοιπών Χωρών Μελών της ΕΕ όπως εκπαιδευτούν στις Σχολές Αστυφυλάκων Διδ/χου & Κομοτηνής, γεγονός που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή του Έβρου & της Θράκης. 

Οι Ευρωπαϊκοί Συνοριοφύλακες θα έχουν ως αποστολή την φύλαξη των Ανατολικών Ευρωπαϊκών συνόρων στην εξωτερική περίμετρο τους καθώς & την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.  

Τονίζει ότι η περιοχή διαθέτει μοναδικό & ιδανικό πεδίο εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες, λόγω των γεωμορφολογικών της χαρακτηριστικών στα οποία υφίσταται αποτρεπτικό εμπόδιο στον άξονα Καστανιών -Ν.Βύσσας . 

Παράλληλα, ο βουλευτής, επισημαίνει ότι η προοπτική εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης, θα ενίσχυε προσθετικά το έργο των υφιστάμενων δυνάμεων διαχείρισης των μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών.
Ο ίδιος εκτιμά ότι η πρόταση αυτή & η τυχόν θετική απόφαση της ΕΕ θα δώσει την προσθετική αξία που έχει ανάγκη η νευραλγική περιοχή του Έβρου στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες !!! 

Στην διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι Έλληνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση : https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/frontex-border-guard-recruitment/

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή : 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια προφορικής  ενημέρωσης, γνωστοποιώ & γραπτώς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού κατάταξης των πρώτων 700 υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις δομές του FRONTEX για τη φρούρηση των Ευρωπαϊκών συνόρων Κρατών – Μελών της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν ταυτισμένες Μεταναστευτικές- Προσφυγικές ροές σε αυτά!

Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και θα περατωθεί την 16 Δεκεμβρίου, τρέχοντος έτους ενώ η διαδικασία επιλογής τους αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2020.

Η εκπαίδευση των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Μάϊο-Νοέμβριο 2020 χωρίς να αναφέρεται η Χώρα εκπαίδευσης με την προοπτική οι πρώτοι που θα αποφοιτήσουν να αναλάβουν καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2021.

Εκτιμάται ότι στην όλη διαγωνιστική διαδικασία θα συμμετάσχουν υποψήφιοι από όλες τις Χώρες της ΕΕ μηδέ εξαιρουμένης & της Ελλάδας. Η ευρεία γνωστοποίηση & ενημέρωση των συμπολιτών μας θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη & θα έδινε επί πλέον πλεονέκτημα στη Χώρα μας !

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω θεωρώ ότι θα αποτελούσε ιδανική επιλογή σας και πρόταση προς τους εταίρους μας, η εκπαίδευση των νέων στελεχών όπως πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδ/χου καθώς επίσης και στο αντίστοιχο της Κομοτηνής για τα ανώτερα στελέχη !!

Κατά το παρελθόν ο υπογράφων ανέδειξε υπηρεσιακά & κοινοβουλευτικά ότι οι Αστυνομικές Σχολές στη Θράκη μπορούν να αποτελέσουν εκπαιδευτικό & μετεκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας καθώς & των Ευρωπαϊκών Οργανισμών (EUROPOL &   FRONTEX )   για τα θέματα κυρίως του διασυνοριακού έγκληματος & της προστασίας γενικά των συνόρων Χωρών της Ν/Α Ευρώπης .

Η συγκεκριμένη επιλογή θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον Έβρο &  την Θράκη αν ληφθεί υπόψιν ότι η περιοχή μας διαθέτει μοναδικό & ιδανικό πεδίο εκπαίδευσης όπως θαλάσσια , νησιωτικά, ποτάμια & αυστηρώς χερσαία σύνορα με αποτρεπτικό εμπόδιο σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα θα ενίσχυε προσθετικά το έργο των υφιστάμενων δυνάμεων διαχείρισης των μεταναστευτικών & προσφυγικών ροών .Είμαι βέβαιος ότι θα εξετάσετε την οραματική πρόταση μου με την αναμενόμενη ευαισθησία που σας διακρίνει, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η προσθετική αξία που θα προκύψει από την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στην ιδιαίτερη Πατρίδα μου όσο & στους κατοίκους αυτής  θα αποτελέσει σταθμό στις εξελίξεις γενικά !!