Δημοσχάκης Αναστάσιος

Ενεργειακά και οικονομικά ωφέλιμη για τον Έβρο και την Θράκη, η νέα επένδυση της ΔΕΗ στην ΒΙ.ΠΕ. Ροδόπης! Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Με κοινοβουλευτική παρέμβαση προς το Υπ. Περιβάλλοντος κι Ενέργειας ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας Αν.Δημοσχάκης διαβιβάζει το αίτημα του Περιφέρειας ΑΜ-Θ, καθώς και εννέα (9) φορέων του Ν.Ροδόπης, αναφορικά με την νέα επένδυση που σχεδιάζεται από την ΔΕΗ στην βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής. 


Η δρομολόγηση της υλοποίησης αυτής κρίνεται σημαντική, καθώς αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οικονομικά κι όχι μόνον οφέλη στον Έβρο, στη Θράκη και συνολικά στην ΠΑΜ-Θ!


Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά : 


ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΘΕΜΑ : ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ Ροδόπης ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΒΡΟ & ΤΗ ΘΡΑΚΗ. 


Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, διαβιβάζοντας το ψήφισμα των φορέων του Ν.Ροδόπης & της ΠΑΜ-Θ.
Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, και εννέα (9) φορείς της Ροδόπης, ζητούν από την κυβέρνηση, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η., την δρομολόγηση της νέας επένδυσης στην Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής αναφορικά με τη παραγωγή ρεύματος με νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τα οφέλη αυτής αναμένονται πολλαπλά, τόσο για τον Έβρο και τη Θράκη όσο και για την τοπική  Περιφέρεια στο σύνολο της.