Δημοσχάκης Αναστάσιος

Η αδράνεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τροχοπέδη στην κατασκευή Νέου Σύγχρονου Αστυνομικού Μεγάρου στην Αλεξανδρούπολη! Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης

Επίκαιρη Ερώτηση προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, επανερχόμενος στο ζήτημα της κατασκευής νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα με την Επίκαιρη Ερώτηση, σε συνέχεια της υπ’αρίθμ. 6787/02.04.2019 Γραπτής Ερώτησης αλλά και των απαντήσεων των αρμόδιων υπουργείων (βλ.εδώ) καλείται η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να διευκρινίσει τις ….καλύτερες των προθέσεων που εκφράζονται στην σχετική απάντηση, σχετικά με την στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Παρόλες τις σχετικές διαβεβαιώσεις, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει προβεί σε καμμια συνεννόηση με την ΠΑΜΘ, ώστε να προχωρήσει η παραχώρηση τμήματος του ακινήτου του Παλαιού Νοσοκομείου (κτίριο της Μοριακής Βιολογίας ή άλλου διαθέσιμου) στην ΕΛ.ΑΣ καθώς και οι διαδικασίες αποκατάστασης της λειτουργικότητας του κτιρίου.

Επιπλέον και η δεύτερη προτεινόμενη και πλέον ενδεδειγμένη λύση της κατασκευής Νέου Σύγχρονου Αστυνομικού Μεγάρου, μέσω ΣΔΙΤ, σε υφιστάμενη ιδιόκτητη έκταση φαίνεται να μην ευοδώνεται.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης δεν έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες ένταξης του έργου κατασκευής Νέου Αστυνομικού Μεγάρου στον Ν.3389/2015 περί ΣΔΙΤ καθώς δεν υφίσταται σχετικό αίτημα από την αρμόδια υπηρεσία!

Προφανώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει ενεργήσει ούτε προς την μία ούτε προς την άλλη λύση μεταστέγασης των υπηρεσιών της Δ.Α. Αλεξανδρούπολης που έχουν προταθεί με τον πλέον τεκμηριωμένο τρόπο!

 Καλείται η Υπουργός στην Βουλή να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το αν σκοπεύει να προβεί σε συνεννόηση με την ΠΑΜΘ για την παραχώρηση τμήματος του ακινήτου του Παλαιού Νοσοκομείου (κτίριο της Μοριακής Βιολογίας ή άλλου διαθέσιμου) στην Ελληνική Αστυνομία καθώς επίσης κι αν θα κατατεθεί πρόταση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ προκειμένου να ενταχθεί το έργο ανέγερσης Νέου Αστυνομικού Μεγάρου στο Ν.3389/2015 περί ΣΔΙΤ που αποτελεί την μόνιμη & οριστική λύση…

Ακολουθεί αναλυτικά η Επίκαιρη Ερώτηση:

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ:  Κατασκευή Νέου Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης

Στις 02 Απριλίου 2019 κατέθεσα την υπ’αριθμ. 6787 Γραπτή Ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα κατασκευής νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Αλεξ/πολη (σχ.linkhttps://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10984517.pdf).

Με την Γραπτή Ερώτηση υπογράμμισα ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας της ως άνω Δ/νσης έχουν αυξηθεί δραματικά την τελευταία 20ετία λόγω της αύξησης του πληθυσμού & των επισκεπτών της πόλης.

Επίσης λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας, των ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών & της δημιουργίας νέων μονάδων και υπηρεσιών (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ, Ο.Π.Κ.Ε.,ΔΙ.ΑΣ.,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΚΟΔΙΣΜΕ,FRONTEX).

 Θύμισα ότι με την προγενέστερη υπ’αρίθμ. 5764/31.05/2016 Γραπτή Ερώτηση είχα προτείνει να εξεταστεί ως πρώτη προσωρινή λύση η δυνατότητα να μετεγκατασταθούν οι Υπηρεσίες στο κτίριο του Παλαιού Νοσοκομείου (κτίριο της Μοριακής Βιολογίας).

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για την συνεννόηση με την ΠΑΜΘ, ώστε να προχωρήσει η παραχώρηση τμήματος του εν λόγω ακινήτου (κτίριο της Μοριακής Βιολογίας ή άλλου διαθέσιμου), παρόλο που έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραχώρησης του ακινήτου από το ΥπΑΑΤ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Πέρα όμως από την προαναφερόμενη λύση, πρότεινα να εξεταστεί ως μόνιμη λύση και ίσως σε προτεραιότητα, η κατασκευή νέου κτιρίου, στην ιδιόκτητη έκταση των 9.153,00τμ, η οποία βρίσκεται πλησίον των ορίων του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Αλεξ/πολης.

 Η συγκεκριμένη λύση είχε προταθεί και στο παρελθόν και μάλιστα είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ανέγερση του νέου κτιρίου, μέσω της ένταξης σε προγράμματα των ΣΔΙΤ, με επιχειρηματικά σχήματα να έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους για συμμετοχή!

Η ετήσια επιβάρυνση η οποία θα υποστεί το ελληνικό δημόσιο δεν αναμένεται να υπερβαίνει από το υφιστάμενο κόστος ενοικίασης του σημερινού ακινήτου, όπου στεγάζεται η Α.Δ. Αλεξ/πολης και το οποίο ανέρχεται  στο ποσό των 9.825,84€ τον μήνα.

Επιπρόσθετα η κατασκευή ενός νέου κτιρίου αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση καθώς ο σχεδιασμός των Διευθύνσεων Αστυνομίας ανά την επικράτεια είναι η χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων να γίνεται εκτός του στενού πολεοδομικού ιστού των πόλεων.

Οι μετρήσεις μαρτυρούν ότι στις Αστυνομικές Υπηρεσίες  των αστυνομικών μεγάρων πρωτευουσών των Νομών εισέρχονται, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως εξυπηρετούμενοι πολίτες, κατά μέσο όρο 1.200 άτομα ημερησίως!

Το στατιστικό αυτό στοιχείο καταδεικνύει τον κυκλοφοριακό φόρτο που συνεπάγεται η λειτουργία ενός Αστυνομικού Μεγάρου στο πολεοδομικό κέντρο μιας σύγχρονης  πόλης.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην απάντησή του αναφέρει ότι η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ δεν έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο στο Ν.3389/2015 περί ΣΔΙΤ διότι δεν υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση από τον αρμόδιο φορέα

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο προστασίας του Πολίτη διαβεβαιώνει στην απάντηση του ότι από την Αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναλαμβάνονται οι αναγκαίες πρωτοβουλίες προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της στέγασης της Υπηρεσίας σε σύγχρονες κτηριακές υποδομές.

Επανέρχομαι με Επίκαιρη Ερώτηση καθώς είναι προφανές ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ενεργειών προς την κατεύθυνση της μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών της Δ.Α. Αλελ/πολης σε ένα νέο κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και σχεδιασμένο επακριβώς για τις ανάγκες των υπό προς στέγαση υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω ερωτάσθε:

  • Έχετε έρθει σε συνεννόηση με την ΠΑΜΘ προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες παραχώρησης προς χρήση, τμήματος των εγκαταστάσεων (κτίριο της Μοριακής Βιολογίας) προς την Ελληνική Αστυνομία, με παράλληλη κοστολόγηση των απαιτούμενων εργασιών προκειμένου να καταστεί λειτουργικό;
  • Λαμβάνοντας υπόψιν ότι έχει γίνει η επανεκκίνηση των προγραμμάτων κατασκευής έργων μέσου των ΣΔΙΤ, σκοπεύετε να καταθέσετε πρόταση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ προκειμένου να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο στο Ν.3389/2015 περί ΣΔΙΤ?