Δημοσχάκης Αναστάσιος

Η δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών στα συνοριακά σημεία Κήπων & Καστανέων θα θωρακίσει αναπτυξιακά &οικονομικά τον Έβρο!Τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα LAISSER-PASSER & TITRE DE VOYAGE αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για ταχύτατες & ασφαλείς επιστροφές αλλοδαπών!

Τα πολλαπλά οφέλη που διασφαλίζει η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΞ, αναφορικά με την οργάνωση & λειτουργία του νέου συστήματος πληροφοριών ETIAS, υπογράμμισε στην ομιλία του (29/11) ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης!!

Ειδικότερα ανέφερε τα εξής :

-Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου των συνόρων, εντάσσεται στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια της αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ!

-Η οργάνωση & λειτουργία του νέου ψηφιοποιημένου συστήματος πληροφοριών, υπάγεται σε μια ευρύτερη δέσμη μέτρων με την ονομασία «Smart borders» (Ευφυή Σύνορα).

-Τα σημεία εισόδου-εξόδου κυρίως σε ό,τι αφορά τα χερσαία σύνορα του Ν.Έβρου, όπως και στη λοιπή χώρα, αξιολογούνται ήδη ως προς την επάρκεια και τις δυνατότητες προσαρμογής στις απαιτήσεις των νέων συστημάτων και ελέγχου!!

-Ωστόσο, η σημερινή εικόνα των συνοριακών σημείων Καστανέων & Κήπων είναι παρακμιακή & απαιτείται να δημιουργήσουμε τις επιπλέον υποδομές προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις.

-Η άμεση μελέτη και κατασκευή νέων σύγχρονων υποδομών στα δύο αυτά συνοριακά σημεία, μέσω ΣΔΙΤ με ικανό στελεχιακό δυναμικό και με εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί την βέλτιστη λύση!!

-Η πρόσφατη γνωστοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου, συμβάλλει στην προσπάθεια της ελεγχόμενης μετανάστευσης εργατών γης, η βάση της οποίας είναι η συμφωνία του 1967 μεταξύ των δύο χωρών, διασφαλίζοντας αλιεργάτες & αλιείς από την Αίγυπτο!

-Μάλιστα, ανέδειξε την αναγκαιότητα σύναψης συμφωνιών δικαστικής, σωφρονιστικής και αστυνομικής συνεργασίας με τρίτες χώρες απευθείας μέσω της Ελλάδας και κυρίως, μέσω της ΕΕ!

-Τέλος, υπογράμμισε ότι τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα LAISSER-PASSER & TITRE DE VOYAGE, συνιστούν χρήσιμα εργαλεία, με τα οποία διασφαλίζονται οι ταχύτατες & ασφαλείς επιστροφές – επαναπροωθήσεις οικονομικών μεταναστών στις Χώρες προέλευσης.

Μπορείτε να ακούσετε την ΣΥΝΟΨΗ της ομιλίας εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=7RlALTRLLz0