Δημοσχάκης Αναστάσιος

Θεσμοθέτηση εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις τρίτεκνες οικογένειες. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε (15/03), ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας. Αν.Δημοσχάκης διαβιβάζοντας στο Υπουργείο στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.).

Κύριο θέμα της επιστολής του Δ.Σ. της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. είναι η κατοχύρωση εκπτώσεων στα δρομολόγια πλοίων για τις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες χρήζουν στήριξης.

Υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα για την ισότιμη, αν όχι ευνοϊκή, μεταχείριση των Δωδεκανήσων, των νήσων του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου, των Σποράδων καθώς και του Ιονίου Πελάγους!

Επί του προκειμένου προτείνεται με τις Ρυθμίσεις-Συμφωνίες για τις Άγονες Γραμμές που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη, όπως ληφθούν αποφάσεις για τυχόν εκπτώσεις & για τις τρίτεκνες οικογένειες ειδικά για τα συγκεκριμένα δρομολόγια!

Ακολουθεί η Αναφορά:

Αθήνα, 15/03/23

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

Ο Βουλευτής Ν.Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.).

Κύριο θέμα της επιστολής του Δ.Σ της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. είναι η κατοχύρωση εκπτώσεων στα δρομολόγια πλοίων για τις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες χρήζουν στήριξης.

Υπογραμμίζεται παράλληλα η αναγκαιότητα για την ισότιμη, αν όχι ευνοϊκή, μεταχείριση των Δωδεκανήσων, των νήσων του Β/Α & Ν/Α Αιγαίου, των Σποράδων και του Ιονίου.

Επί του προκειμένου, προτείνεται με τις Ρυθμίσεις-Συμφωνίες για τις Άγονες Γραμμές που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη, όπως ληφθούν αποφάσεις για τυχόν εκπτώσεις & για τις τρίτεκνες οικογένειες ειδικά για τα συγκεκριμένα δρομολόγια!

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή: