Δημοσχάκης Αναστάσιος

Καλή αρχή – Καλές Θάλασσες! Η σύνδεση Αλεξανδρούπολης- Νησιά Β.Αιγαίου-Αττική είναι γεγονός και δίδει πλεονεκτήματα στον Έβρο!

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με τα Νησιά του Β.Αιγαίου και την Αττική είναι γεγονός και δίδει πλεονέκτημα στον τόπο μας, στον Έβρο! Δείτε τις ενέργειες που έχουν γίνει εδώ: Ερώτηση κι Επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας: http://www.dimoschakis.gr/?p=1640, Kατάθεση Ερώτησης στον Υπουργό Ναυτιλίας:http://www.dimoschakis.gr/?p=3038