Δημοσχάκης Αναστάσιος

Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης για την αναβάθμιση και καλύτερη εκμετάλλευση των Τελωνείων του Έβρου

Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με την αναβάθμιση του Τελωνείου Κήπων, αλλά και την καλύτερη εκμετάλλευση των προοπτικών που μας προσφέρει η στρατηγική θέση του Έβρου και της Θράκης ως προς το εμπόριο ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία, μέσω και των λοιπών Τελωνείων του Νομού και της Νέας Εγνατίας Οδού.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ερωτάται εάν η Κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε αναβάθμιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του Τελωνείου Κήπων και εάν έχει υπόψη της υφιστάμενη μελέτη για την δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, ενώ ερωτάται και τι άλλα μέτρα και δράσεις σκοπεύει να πραγματοποιήσει, ώστε να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση της στρατηγικής θέσης της χώρας μας και ειδικά του Έβρου.

Κατά την συζήτηση της ερώτησης εν ελθέτω χρόνο στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής δεσμεύεται να αναδείξει τις αναπτυξιακές προοπτικές των Τελωνείων του Νομού και των περιοχών γύρω από αυτά, καθώς και εν γένει τις προοπτικές του Έβρου να καταστεί διαμετακομιστικός κόμβος.

Ακολουθεί η Ερώτηση:

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση Τελωνείου Κήπων και εκμετάλλευση προοπτικών των σημείων εισόδου-εξόδου στον Έβρο

Την ίδια ώρα που στην Βουλγαρία και την Τουρκία τα αντίστοιχα τελωνεία αυτών των χωρών είναι πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα τόσο από άποψης μέσων ελέγχου όσο και εγκαταστάσεων, το Τελωνείο Κήπων, το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου εμπορευμάτων από τρίτες χώρες στην Ε.Ε. παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και υστερεί έναντι των συνορευόντων.

Ενώ στην Ελλάδα ελέγχθηκαν περί τα 5000 φορτία φυτικής προέλευσης το 2015, στο αντίστοιχο σημείο εισόδου του Καπετάν Αντρέεβο της Βουλγαρίας ελέγχθηκαν περίπου 15000, επειδή οι αντίστοιχες δικές μας εγκαταστάσεις δεν επιτρέπουν την είσοδο πολλών φορτηγών, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς απώλειας εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο (τέλη διέλευσης, φόροι, τέλη ποιοτικού και Φυτ. Ελέγχου). Αναφερόμενοι στον Φυτ. Έλεγχο, έχουμε και εκεί μια σειρά ελλείψεων, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε υποδομές, οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο της ΔΑΟΚ.

Οι ευκαιρίες της περιοχής είναι πολλές, αλλά όχι χρονικά ανεξάντλητες. Υπάρχουν μαρτυρίες στελεχών του Τελωνείου και Ελλήνων και Τούρκων οδηγών μεταφορών πως οι μεταφορικές και οι εξαγωγικές Τουρκικές εταιρείες επιθυμούν την διέλευση από Ελλάδα και όχι από Βουλγαρία, όμως η μεγάλη καθυστέρηση λόγω των περιορισμένων εγκαταστάσεων στο Τελωνείο των Κήπων τις αποτρέπει. Αυτό οδηγεί ταυτόχρονα και σε απαξία την Νέα Εγνατία, ένα έργο το οποίο αποτέλεσε προτεραιότητα του Ελληνικού Κράτους για δεκαετίες, ενώ δεν γίνεται καμία προσπάθεια αξιοποίησης της οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να αναπτυχθεί με συνοριακά πάρκα ή οικονομικά «χωριά», όχι μόνο στο Τελωνείο Κήπων, αλλά και σε αυτά του Ορμενίου, των Καστανιών και του Κυπρίνου.

Τέλος, έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη δημιουργίας καινούργιου Τελωνείου ύψους 30 εκ. ευρώ περίπου, μέσω ΣΔΙΤ και η οποία έχει παραμείνει δίχως περαιτέρω εξέλιξη, ένα έργο για το οποίο θεωρείται πως η απόσβεση του κόστους του θα πραγματοποιηθεί εντός 3-4 χρόνων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

  1. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε αναβάθμιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του Τελωνείου Κήπων; Έχετε υπόψη σας την υφιστάμενη μελέτη για την δημιουργία νέων εγκαταστάσεων;
  2. Τι άλλα μέτρα και δράσεις σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε, ώστε να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση της στρατηγικής θέσης της χώρας μας και ειδικά του Έβρου;