Δημοσχάκης Αναστάσιος

Κατάθεση ερώτησης για απαραίτητη και επείγουσα ενίσχυση του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης με προσωπικό

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα, 12/12, ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αν. Δημοσχάκης, προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης με προσωπικό.

Σε αυτήν αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο Τελωνείο αν και διαθέτει μεγάλο εύρος τομέων ευθύνης, καθώς έχει τον συντονισμό ελέγχων και καταλογισμό παραβάσεων στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης, ενώ στην αρμοδιότητά του υπάγεται και η νήσος Σαμοθράκη καθώς και ο έλεγχος του Διεθνούς Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης, εντούτοις παρατηρείται μια συνεχόμενη μείωση του προσωπικού του, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα του 11μηνου είναι πολύ πιο πάνω από τον στόχο που έχει τεθεί για το 12μηνο.

Ο Υπουργός ερωτάται αν έχει σκοπό να ενισχύσει με επιπλέον άτομα το Τελωνείο Αλεξανδρούπολης και σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η επαρκής στελέχωσή του.

Αναλυτικά η ερώτηση:

 

ΘΕΜΑ: Απαραίτητη και επείγουσα η ενίσχυση του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης με προσωπικό

 

Θύμα της αναδιάρθρωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας έχει πέσει και το Τελωνείο Αλεξανδρούπολης (κύριο Τελωνείο Α’ τάξης), στο οποίο παρατηρείται τραγική έλλειψη προσωπικού.

 

Αν και διαθέτει μεγάλο εύρος τομέων ευθύνης, καθώς έχει τον συντονισμό ελέγχων και καταλογισμό παραβάσεων στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης, ενώ στην αρμοδιότητά του υπάγεται και η νήσος Σαμοθράκη καθώς και ο έλεγχος του Διεθνούς Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης, εντούτοις παρατηρείται μια συνεχόμενη μείωση του προσωπικού του.

 

Χαρακτηριστικά, υπολογίζεται ότι η δύναμη του Τελωνείου μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ανέρχεται σε 14 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη Δ. ΟΡΓ. Α. 1155699 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ. 35317 Β’/ 2.11.2016) το προσωπικό του πρέπει να ανέρχεται στα 21 άτομα.

Η έλλειψη ικανού αριθμού υπαλλήλων καθιστά προβληματική τη λειτουργία του Τελωνείου και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που έχουν οριστεί, γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία η ενίσχυσή του με επιπλέον προσωπικό.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

 

  1. Εχετε σκοπό να ενισχύσετε με επιπλέον προσωπικό το Τελωνείο Αλεξανδρούπολης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια στους τομείς ευθύνης που έχει στην αρμοδιότητά του;
  2. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η επαρκής στελέχωση του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης, δεδομένου ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας έχουν καταγραφεί, μέχρι τώρα, σε τέσσερις αναφορές που έχουν αποσταλεί προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία.