Δημοσχάκης Αναστάσιος

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για την καταβολή αποζημιώσεων στους πρώην Εργαζομένους της ΕΒΖ

Με κοινοβουλευτική παρέμβαση και σε συνέχεια της από 20/05/2021 Κοινοβουλευτικής Αναφοράς (βλ.https://www.facebook.com/Dimoschakis/posts/3591870347579217) ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης, διαβίβασε στα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης- Επενδύσεων την επιστολή  πρώην υπαλλήλου της ΕΒΖ & κατοίκου Διδ/χου.

Στο επίκεντρο αυτής βρίσκεται το ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων σε εξήντα τρεις (63) πρώην εργαζομένους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και την γνωστοποίηση της δεύτερης δικαστικής απόφασης που τους δικαιώνει.

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά:

ΘΕΜΑ :  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΒΖ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αν.Δημοσχάκης, καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά διαβιβάζοντας στα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης- Επενδύσεων για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες λόγω αρμοδιότητας, την επιστολή πρώην υπαλλήλου της ΕΒΖ & κατοίκου Διδ/χου.

Το θιγόμενο ζήτημα αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων στους πρώην εργαζομένους της ΕΒΖ με παράλληλη γνωστοποίηση της δεύτερης σχετικής δικαστικής απόφασης που δικαιώνει τους εξήντα τρεις (63) πρώην εργαζομένους της ΕΒΖ

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την επιστολή εδώ :