Δημοσχάκης Αναστάσιος

Κοινοβουλευτική παρέμβαση για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα Ν. Έβρου! Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προέβη ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Αν.Δημοσχάκης, διαβιβάζοντας στο αρμόδιο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων, την επιστολή του Αγροτικού & Κτηνοτροφικού Συλλόγου Διδ/χου!

Στο επίκεντρο αυτής είναι η έγκριση των επιλαχόντων αγροτών και κτηνοτρόφων Ν.Έβρου στα Σχέδια Βελτίωσης 2017 καθώς επίσης και η έκτακτη ενίσχυση βάμβακος λόγω χαμηλής τιμής του προηγούμενου έτους.

Ακολουθεί αναλυτικά η Αναφορά :

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΠΗΛΙΟ ΛΙΒΑΝΟ

ΘΕΜΑ : ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Ν. ΈΒΡΟΥ!!

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, διαβιβάζει μέσω του Προεδρείου της Βουλής την επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Διδ/χου, προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ενημέρωση και τυχόν ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.