Δημοσχάκης Αναστάσιος

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΒΖ

Κοινοβουλευτική αναφορά κατέθεσε (20/5) ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Αν.Δημοσχάκης, διαβιβάζοντας προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης-Επενδύσεων και Οικονομικών την επιστολή των ενενήντα έξι (96) πρώην εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ). 
Σε αυτή διατυπώνεται το αίτημά τους να δρομολογηθεί η καταβολή των δόσεων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων σε εκτέλεση της από 24/5/2019 απόλυσης τους.


Η ενέργεια αυτή γίνεται σε συνέχεια της από 15/5/21 συνάντησης -ενημέρωσης στο Πολιτικό του Γραφ. του Β/Έβρου από τέσσερις (4) εκπροσώπους των πρώην εργαζομένων στο Εργοστάσιο Ζάχαρης Ν.Ορεστιάδας παραδίδοντας στο τέλος & αντίγραφο της Επιστολής τους!

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά : 


ΑΝΑΦΟΡΑ


ΠΡΟΣ : 1. Υπ. Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη 
2. Υπ. Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα 


ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 


Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά διαβιβάζοντας προς τα Υπουργεία, Ανάπτυξης-Επενδύσεων και Οικονομικών, την επιστολή των πρώην εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ)
Την 15/5/21 αντιπροσωπεία τεσσάρων (4) πρώην εργαζομένων στο Εργοστάσιο Ζάχαρης Ν.Ορεστιάδας τον επισκέφθηκαν στο πολιτικό του Γραφ του Β/Έβρου αφού τον ενημέρωσαν διεξοδικά, στο τέλος τον παρέδωσαν τη συνημμένη σχετική επιστολή!


Όπως αναφέρεται σε αυτή οι πρώην ενενήντα έξι (96) εργαζόμενοι της εταιρείας που έχουν απολυθεί από 24/05/2019 δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα τις δόσεις των προβλεπόμενων αποζημιώσεων απόλυσης και ζητείται η επανεξέταση του εν λόγω αιτήματός τους όπως έκανε η Κυβέρνηση σε παρόμοιες περιπτώσεις!

Ακολουθεί η επιστολή των πρώην εργαζομένων της ΕΒΖ: