Δημοσχάκης Αναστάσιος

Κωλυσιεργεί και υπεκφεύγει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέτοντας σε κίνδυνο το έργο της Λιμνοδεξαμενής Σαμοθράκης – Κατάθεση Ερώτησης

Νέα Γραπτή Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, επανερχόμενος στο ζήτημα της αναβίωσης της σύμβασης του έργου της Λιμνοδεξαμενής Σαμοθράκης.
Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, η οποία αποτελεί συνέχεια της υπ’ αρίθμ. 5073 / 20.4.2017 (http://www.dimoschakis.gr/?p=5466), της υπ’ αρίθμ. 6374 / 14.06.2017 (http://www.dimoschakis.gr/?p=5977) & της υπ’ αρίθμ. 3021 / 29-01-2018 (http://www.dimoschakis.gr/?p=8077),  το Υπουργείο απαντά με δεδομένα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Συγκεκριμένα η απάντηση του Υπουργείου στις 22/03 ότι αναμένεται η αποδοχή εκ μέρους του αναδόχου του ποσού αποζημίωσης είναι ανακριβής, καθώς ο ανάδοχος είχε δηλώσει ήδη από τις 12/03/2018 με έγγραφό του την αποδοχή του. Οι ενέργειες του υπουργείου μπορούν να ερμηνευθούν μόνο ως κωλυσιεργία και μεθοδευμένη καθυστέρηση της πορείας του έργου, κάτι που θα αποτελέσει πλήγμα για το νησί της Σαμοθράκης αλλά και για την αξιοπιστία του Υπουργείου.
Με την νέα Ερώτηση υπογραμμίζεται ότι η καθυστέρηση των διαδικασιών θα σημάνει την απένταξη του έργου από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ ερωτάται ο υπουργός συγκεκριμένα αν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων, αλλά και τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που απαιτείται για την ορθή εκτέλεση του έργου.
 
Αναλυτικά η Ερώτηση:
 
ΘΕΜΑ: Αναβίωση της Σύμβασης του έργου της Κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου  Δήμου  Σαμοθράκης 
 
Επανερχόμαστε με νέα ερώτηση προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες για την έναρξη εκτέλεσης του έργου Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης, καθώς διαπιστώνουμε ανακολουθίες και υπεκφυγές εκ μέρους του Υπουργείου στις προγενέστερες απαντήσεις για το ζήτημα.
Η απάντηση του Υπουργείου στην υπ’αρίθμ. 3021/29-01-2018 ερώτηση μας για το συγκεκριμένο έργο, με θέμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αναβίωση της σύμβασης, παρουσιάζει μια αναντιστοιχία με την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα στην απάντηση που δόθηκε στις 22/03/02018 διαβάσαμε ότι αναμένεται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για το ποσό που προέκρινε η επιτροπή εκτίμησης θετικών ζημιών.
Στην πραγματικότητα όμως ο ανάδοχος είχε ήδη αποδεχτεί το αποτέλεσμα που πρόκρινε η επιτροπή εκτίμησης ζημιών στις 12/03/2018 με έγγραφο του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3669/2008 και το οποίο απεστάλη από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 16-2-2018. Προκειμένου το έργο να τεθεί σε φάση υλοποίησης, θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση απόφασης για την αναβίωση της διαλυθείσας σύμβασης, με ταυτόχρονη την εξεύρεση της πηγής χρηματοδότησης της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω θετικών ζημιών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης θετικών ζημιών στις 13-02-2018 .
Επιβάλλεται η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα αφού η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα θέσει το έργο σε κίνδυνο και σε φάση απένταξης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα σας.
Οι λόγοι και οι προφάσεις καθυστέρησης που προβάλλονται από υπηρεσίες του υπουργείου, θέτουν σε κίνδυνο ένα σοβαρότατο έργο πνοής για το νησί, πράγμα θα αποτελέσει ένα σοβαρό πλήγμα τόσο για το νησί της Σαμοθράκης αλλά και για το ίδιο το Υπουργείο ως προς την αξιοπιστία του.
 
Επειδή η εργολαβία βρίσκεται ακόμα σε διάλυση ερωτάσθε:
 
·        Πότε θα υπογραφεί η απόφαση για την αναβίωση της σύμβασης;
·        Έχουν προχωρήσει οι  διαδικασίες για την εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης  αναβίωσης της σύμβασης;
 
·        Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων, για την συμπληρωματική σύμβαση που θα απαιτηθεί για τις συμπληρωματικές εργασίες ενίσχυσης και προστασίας  του αγωγού;