Δημοσχάκης Αναστάσιος

Λιμνοδεξαμενή Σαμοθράκης: ένα σημαντικό έργο σε στασιμότητα εις βάρος των ταλαιπωρημένων Σαμοθρακιτών. Κατάθεση Ερώτησης

Γραπτή Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αν. Δημοσχάκης, αναφορικά με την στασιμότητα του έργου της κατασκευής της λιμνοδεξαμενής Σαμοθράκης.
Στην Ερώτηση συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η μόνη εργασία που προχώρησε μετά από δυο Γραπτές Ερωτήσεις και μια Κοινοβουλευτική Αναφορά ήταν να συσταθεί η επιτροπή εκτίμησης των θετικών ζημιών του αναδόχου, προκειμένου ο τελευταίος να αποζημιωθεί και να προχωρήσει η διαδικασία της αναβίωσης της διαλυθείσας σύμβασης προκειμένου να ξεκολλήσει το έργο.
Πρόκειται για ένα έργο που θα επιλύσει ένα σημαντικό ζήτημα άρδευσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις περιοχές Αλώνια, Λάκκωμα και Ξηροπόταμος, δίνοντας λύση έτσι και στην ύδρευση των οικισμών των προαναφερόμενων περιοχών, καθώς επιβαρύνονταν προκειμένου να αρδευτούν οι καλλιέργειες.
Ο υπουργός ερωτάται πότε θα ολοκληρώσει η επιτροπή το έργο της καθώς και αν έχουν γίνει ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιπλέον χρηματοδότηση που απαιτείται.
 
Αναλυτικά η Ερώτηση:
 
Επανερχόμενοι στο θέμα της ολοκλήρωσης του έργου της Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Δήμου  Σαμοθράκης, το οποίο έχουμε θέσει μέσω των ερωτήσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,  θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.472/28-7-2017 τελευταία απάντηση που λάβαμε μέσω του κοινοβουλευτικού  ελέγχου, μας γνωστοποιήσατε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει η αναβίωση της διαλυθείσας σύμβασης και η επανέναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Στο μεταξύ οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι μόνο η σύσταση της επιτροπής εκτίμησης των θετικών ζημιών του αναδόχου, χωρίς αυτή να έχει ολοκληρώσει το έργο της εδώ και τέσσερις μήνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 3, η έγκριση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης γίνεται μετά από προηγούμενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζημίωσης από τον ανάδοχο. Άρα η όποια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την οριστική εκτίμηση των θετικών ζημιών από την επιτροπή, επιφέρει συνολική καθυστέρηση στην εξέλιξη των διαδικασιών για την αναβίωση της διαλυθείσας σύμβασης όπως ρητά αναφέρεται στον Ν.3669/2008.
Βεβαίως παραμένει το ζήτημα της συμπληρωματικής πίστωσής που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο στο σύνολό του όπως αυτό αποτυπώνεται και στην προηγούμενη ερώτηση μας.
Επειδή η εργολαβία βρίσκεται σε διάλυση και οι διαδικασίες ματαίωσης της διάλυσης είναι χρονοβόρες κι απαιτούνται συμπληρωματικές πιστώσεις για την αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης.
Υπογραμμίζουμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει έναν πνεύμονα ανάπτυξης του νησιού αφού θα μπορέσει να αρδευτεί η πιο παραγωγική πλευρά του, (δηλ. την πεδινή πλευρά των περιοχών Αλώνια, Λάκκωμα, Ξηροπόταμος) καθώς επίσης θα βελτιωθεί σε μεγάλο ποσοστό το οξύ πρόβλημα υδροδότησης στους οικισμούς των προαναφερόμενων περιοχών.
 
Ερωτάσθε:
 
·Τί σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου η επιτροπή να ολοκληρώσει  το έργο της σύντομα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναβίωσης της  διαλυθείσας σύμβασης;
·Τί ενέργειες έχετε κάνει για να χρηματοδοτήσετε μετά την αναβίωση της διαλυθείσας σύμβασης την υπάρχουσα εργολαβία με το συμπληρωματικό ποσό που απαιτείται;