Δημοσχάκης Αναστάσιος

Μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας στην πυρόπληκτη Θράκη. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης, προέβη σε κοινοβουλευτική παρέμβαση (25/8), καταθέτοντας Κοινοβουλευτική Αναφορά, προς το Υπ. Οικονομικών και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας!!

Στο επίκεντρο αυτής, βρίσκεται η επιστολή του Συνδέσμου Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Έβρου, δια της οποίας αιτούνται της αρωγή της πολιτείας με ενεργοποίηση διατάξεων  του Ν.4797/21 για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στις πυρόπληκτες Περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα αναφορά :

Αλεξ/πολη, 26/8/2023

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ :

1.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΘΡΑΚΗ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας την Επιστολή  του Συνδέσμου Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Έβρου, δια της οποίας αιτούνται της αρωγή της πολιτείας με ενεργοποίηση διατάξεων  του Ν.4797/21 για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στις πυρόπληκτες Περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης.

Συγκεκριμένα δια της επιστολής αιτούνται μια σειρά από μέτρα προστασίας λειτουργίας κάθε Μικρής ή Μεσαίας ή Μεγάλης Οικονομικής Οντότητας που επλήγη λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς η οποία είχε πρωτοφανή ένταση, έκταση και καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή μας.

Επισυνάπτεται η επιστολή.