Δημοσχάκης Αναστάσιος

Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας του ΥΠΕΘΑ στο Υπερταμείο – Κατάθεση Ερώτησης

Γραπτή Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσαν ο Αναπ. Τομεάρχης Άμυνας της Ν Δ και Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης και ο Τομεάρχης Άμυνας και Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Βασίλης Κικίλιας για το γεγονός ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου έχουν μεταβιβαστεί και ακίνητα που ανήκουν στο ΥΠΕΘΑ στο λεγόμενο Υπερταμείο.

Οι δύο Βουλευτές ρωτούν τον Υπουργό αν ισχύουν τα εν λόγω δημοσιεύματα, ποια είναι αυτά τα ακίνητα, με ποια διαδικασία επιλέχτηκαν, σε ποιόν φορέα ή ΝΠΔΔ του ΥΠΕΘΑ ανήκουν και ποια είναι η αντικειμενική τους αξία.

Αναλυτικά η Ερώτηση

«Με την υπ.αριθμ.86 Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2317/19-06-2018) του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών «να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) 10.119 ακινήτων, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού 511.357.451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ., όπως αυτά εξειδικεύονται  με κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στο Παράρτημα Ι, το οποίο είναι συνημμένο στην παρούσα και στο υπό στοιχείο ζ γραπτό αίτημα της Ε.Ε.Σ.Υ.Π.»

Από δημοσιεύματα στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο προκύπτει ότι μεταξύ των υπό μεταβίβαση ακινήτων περιλαμβάνονται και ακίνητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), όπως στρατόπεδα, κτίρια κλπ.

 

Επειδή η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να συμπεριφέρεται με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, αναφορικά με την εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας,

Επειδή η διαδικασία εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό, είναι θέμα μείζονος σημασίας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Υπάρχουν ακίνητα του ΥΠΕΘΑ και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της ως άνω 86 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β’ 2317/19-06-2018);

Εφόσον στην εν λόγω απόφαση περιλαμβάνονται ακίνητα του ΥΠΕΘΑ και των εποπτευομένων από αυτό ΝΠΔΔ, να μας γνωρίσετε αναλυτικά:

α. Ποια είναι αυτά, με ποια διαδικασία επιλέχτηκαν, σε ποιόν φορέα ή ΝΠΔΔ του ΥΠΕΘΑ αυτά ανήκουν, σε τι αφορούν (στρατόπεδα, κτίρια κλπ) και ποια είναι η αντικειμενική τους αξία;

β. Με βάση ποιο νομοθετικό πλαίσιο πραγματοποιείται ή θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μεταβίβαση και εάν ισχύουν για αυτά τα ακίνητα οι διατάξεις του ν.4307/14, σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων μας Δυνάμεων;