Δημοσχάκης Αναστάσιος

Νέα Επίκαιρη Ερώτηση για τα αυτονόητα: τα λατομεία του Έβρου πρέπει να παρέχουν οικονομικά αδρανή υλικά για τα δημόσια έργα του Β/Έβρου!

Νέα Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, επανερχόμενος στις απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για το αυτονόητο: να λειτουργήσουν τα λατομεία προς όφελος του Β/Έβρου, ο οποίος ήδη πληρώνει 30% ακριβότερα για τα δημόσια έργα!
 
Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί με την υπ’αριθμ.4156/07.03.2018 Ερώτηση στην οποία το Υπουργείο απάντησε ότι θα τακτοποιηθεί…σε δυο χρόνια περίπου, καθώς αυτός είναι ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν διαδικασίες χαρακτηρισμού της περιοχής ως λατομική!
 
Με την νέα Επίκαιρη Ερώτηση καλείται ο υπουργός να προσέλθει στο βήμα της Βουλής προκειμένου να γίνει κατανοητή η ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης, τόσο για την προμήθεια των αδρανών υλικών, όσο και το ζήτημα της λήψης χωματουργικών υλικών για την ενίσχυση και κατασκευή των αναχωμάτων στον ποταμό Έβρο καθώς & σε λοιπά έργα
 
 
Ακολουθεί αναλυτικά η Επίκαιρη Ερώτηση:
 
 
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργείο  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 59 του Ν.4512/2014 (ΦΕΚ 5 Α΄/17-01-0218) και ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για του χώρους απόληψης υλικών από φυσικές αποθέσεις στον Ν. Έβρου
Στη τελευταία απάντηση που λάβαμε στις 02/05 στην υπ’αριθμ.4156/07.03.2018 Eρώτηση που υποβάλλαμε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την τροποποίηση του άρθρου 59 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄/08-08-2014) διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει το βόρειο τμήμα του Ν. Έβρου.
Σύμφωνα με την απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο  το πρόβλημα λύνεται με την ψήφιση του Ν.4512/2014 (ΦΕΚ 5 Α΄/17-01-0218) κάτι που όντως ισχύει καθώς με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου λύνονται προβλήματα και δρομολογούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την λειτουργία της συγκεκριμένης περιοχής ως λατομικός χώρος. Ωστόσο ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τον καθορισμό της συγκεκριμένης περιοχής ως λατομική φτάνει σχεδόν τα δύο χρόνια.
Ο,στόχος,της,υπ’αριθμ.4156/07.03.2018 Eρώτησης μας ήταν ακριβώς η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου να καλυφθεί το χρονικό κενό μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να πάψει ο βόρειος Έβρος να πληρώνει τα αδρανή υλικά 30% ακριβότερα, ένα κόστος που επιβαρύνει κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση α΄και β΄ βαθμού.
Ταυτόχρονα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ένα ακόμα μείζον πρόβλημα του νομού που χρίζει άμεσης αντιμετώπισης με νομοθετική παρέμβαση κι αφορά στην απόληψη υλικών από φυσικές αποθέσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν τον νομό. Το έτος 2015 για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν στον νομό μετά την πλημμύρα, εκδόθηκε  Π.Ν.Π. (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ. να πραγματοποιήσουν απόληψη υλικών από φυσικές αποθέσεις κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας. Για να εκδοθεί η πράξη ερωτήθηκαν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες και πάρθηκαν οι σύμφωνες γνώμες αυτών, διαδικασία χρονοβόρα κι επίπονη. Η ισχύς της Π.Ν.Π. έληξε στις 31/12/2017, κάτι που αναγκάζει την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου να ζητά παρατάσεις, όπως έκανε πρόσφατα.
Έχοντας υπόψη την Π.Ν.Π. (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) με ΦΕΚ 97 Α΄/17-8-2015, την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την άδεια παραχώρησης δικαιώματος για την απόληψη υλικών που προέρχονται σε φυσικές αποθέσεις σε δημόσιες εκτάσεις με αριθμό πρωτ. 31703/20-11-2015, θα πρέπει να προωθηθεί νομοθετική παρέμβαση για την οριστική λύση του θέματος.
Τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Έβρο είναι επαναλαμβανόμενα κι απαιτείται μια μόνιμη λύση σε νόμιμα πλαίσια για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, δίνοντας την δυνατότητα στις υπηρεσίες της περιφέρειας να επιτελούν το έργο τους εντός των νόμιμων  πλαισίων.
 
Γι΄αυτό ερωτάται ο υπουργός:
 
·        Προτίθεστε να τροποποιήσετε το άρθρο 59 του Ν.4280/2014 όπως αυτό προτείνεται παραπάνω προκειμένου να σταματήσει η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος;
 
·        Προτίθεστε να προβείτε σε νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα της απόληψης υλικών από φυσικές αποθέσεις στα παρέβρια τμήματα του νομού;