Δημοσχάκης Αναστάσιος

Οικονομική στήριξη των ξενοδοχειακών μονάδων του Ν.Έβρου, που ηπήχθησαν σε καθεστώς υποχρεωτικής λειτουργίας, εξυπηρετώντας το στελεχιακό δυναμικό των Ε.Δ. & των Σ.Α.

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προέβη ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης, διαβιβάζοντας με κοινοβουλευτική αναφορά προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τις επιστολές του Επιμελητηρίου Έβρου και του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης.

Το θιγόμενο ζήτημα αφορά την εξαίρεση των ξενοδοχειακών μονάδων του Ν.Έβρου από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία, καθώς σύμφωνα με απόφαση των αρμόδιων υπουργείων εξακολούθησαν να λειτουργούν προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φιλοξενίας του προσωπικού των Ε.Δ., των Σ.Α καθώς & των ενισχυτικών δυνάμεων του FRONTEX Κρατών -Μελών της ΕΕ και μάλιστα με εξαιρετικά χαμηλές τιμές, λόγω των γεγονότων που έλαβαν χώρα με τη γειτονική Τουρκία στην εθνικά ευαίσθητη περιοχή τον Μάρτιο του 2020. 


Ζητείται, η εξέταση του αιτήματος να εξαιρεθεί το κριτήριο της μείωσης τζίρου, προκειμένου να ενταχθούν και τα εν λόγω τουριστικά καταλύματα στα προγράμματα στήριξης, καθώς δεν είχαν ουσιαστική κερδοφορία & συνέχισαν να λειτουργούν εξυπηρετώντας το προαναφερόμενο στελεχιακό προσωπικό.  

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά : 

Αλεξ/πολη, 7/6/2021 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ :
1. Υπουργείο Οικονομικών 
2. Υπουργείο Ανάπτυξης
3.Υπουργείο Τουρισμού

ΘΕΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Ν.ΈΒΡΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ! 

Ο Βουλευτής Έβρου Αν.Δημοσχάκης καταθέτει κοινοβουλευτική αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Τουρισμού τις επιστολές του Επιμελητηρίου Έβρου και του Συλλόγου Ξενοδόχων Θράκης, σχετικά με την οικονομική στήριξη των ξενοδοχειακών μονάδων του Νομού που υπήχθησαν σε καθεστώς υποχρεωτικής λειτουργίας.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της λήψης των προληπτικών δημοσιονομικών μέτρων επιβλήθηκε η προσωρινή παύση λειτουργίας σε όλη την επικράτεια από 23/3/2020 έως  30-4-2020 των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας.

Ωστόσο στην ΠΕ Έβρου, λόγω της ιδιότυπης πολιορκίας που δέχτηκε τον Μάρτιο του 2020 η χώρα από την γειτονική Τουρκία χρησιμοποιώντας τον άνθρωπο σε ανάγκη προβλέφθηκε η συνέχιση της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, με εξαιρετικά χαμηλές τιμές, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φιλοξενίας του προσωπικού των Ε.Δ & Σ.Α καθώς & των ενισχυτικών δυνάμεων του FRONTEX Κρατών -Μελών της ΕΕ!!Αποτέλεσμα αυτού ήταν  οι εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες, παρά το ότι δεν είχαν ουσιαστική κερδοφορία, να εξαιρεθούν από όλα τα κυβερνητικά μέτρα ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του προηγούμενου αλλά και του τρέχοντος έτους, γιατί δεν πληρούν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις, λόγω του ότι δεν εμφανίζουν μείωση του τζίρου. 

Με τις επισυναπτόμενες επιστολές-ψηφίσματα, ζητείται να εξαιρεθεί το κριτήριο της μείωσης τζίρου, προκειμένου να στηριχθούν και οι ξενοδοχειακές μονάδες του Ν.Έβρου που υποχρεωτικά συνέχισαν να λειτουργούν μέσα στην πανδημία, εξυπηρετώντας το προαναφερόμενο στελεχιακό δυναμικό όλων των κατηγοριών…