Δημοσχάκης Αναστάσιος

Οι αγρότες του Βορείου Έβρου ζητούν ισότιμη μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες!!

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά, παραθέτοντας επιστολή-διαμαρτυρία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας που αφορά στην απόφαση σχετική με το Μέτρο 10.01.04 ‘Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα ‘.

Οι αγρότες του Βορείου Έβρου κρίνουν ότι με το παραπάνω μέτρο γίνεται διάκριση εις βάρος της κατάταξης τους στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, καθώς το Βόρειο Τμήμα του Νομού Έβρου χαρακτηρίζεται από καλή ποιοτική χημική σύσταση, στερώντας τους ισότιμες τουλάχιστον ευκαιρίες με τους αγρότες της υπόλοιπης χώρας.

Ο Βόρειος Έβρος είναι μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή ενώ ο αγροτικός τομέας είναι αυτός που συντηρεί τα ελληνικά νοικοκυριά της υπαίθρου και συγκρατεί τον ελάχιστο νέο κόσμο στα χωριά και τις πόλεις. Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις που σχετίζονται με το τμήμα αυτό της χώρας θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψιν αυτές τις παραμέτρους.

 

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή

ΕΝΩΣΗ_ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ_ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ_ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ