Δημοσχάκης Αναστάσιος

Ολοκλήρωση διαδικασίας πρόσληψης ιατρών με θέματα υγείας στο ΕΣΥ. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης προς το Υπουργείο Υγείας διαβιβάζοντας την επιστολή ενός Εβρίτη ιατρού ΑΜΕΑ.

Στο επίκεντρο αυτής τίθεται το ζήτημα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης στο ΕΣΥ βάσει των διατάξεων για τους ιατρούς με θέματα υγείας (ν.2920/2001 άρθρο 15 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4368/2016 άρθρο 45 παρ.1).

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά : 

Αλεξ/πολη, 24/08/2022

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Ολοκλήρωση διαδικασίας πρόσληψης ιατρών με θέματα υγείας στο ΕΣΥ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας λόγω αρμοδιότητας, για ενημέρωση & επί πλέον ενέργειες διαβιβάζοντας την επιστολή του ιατρού ……..

Μέσω της επιστολής ο κ………. αιτείται σύμφωνα με το νόμο την προαπαιτούμενη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού σε σώμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης ιατρών με θέματα υγείας.

Ακολουθεί η επιστολή:

KYPIE BOYΛEYTA MOY KAΛHΣΠEPA ΣAΣ.

 ZHTΩ THN KATANOHΣH ΣAΣ ΓIA THN ENOXΛHΣH AΛΛA ΘEΛΩ NA ΣAΣ ΘEΣΩ ENA ZHTHMA. EIMAI ΓIATPOΣ KAI AMEA. AΠO TON ΠEPAΣMENO NOEMBPIO ΠOY KATEΘEΣA TA XAPTIA MOY (αρ.πρωτ.

5094/30.11.2021) ΓIA ΠPOΣΛHΨH ΣTO EΣY BAΣEI TΩN ΔIATAΞEΩN (ν.2920/2001 άρθρο 15 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4368/2016 άρθρο 45 παρ.1) ΓIA TOYΣ IATPOYΣ ME ΘEMATA YΓEIAΣ ANAMENΩ AKOMA THN OΛOKΛHPΩΣH THΣ ΔIAΔIKAΣIAΣ.

EKANA ΠPOΣΠAΘEIEΣ MEΣA ΣTO KAΛOKAIPI NA EΠIKOINΩNHΣΩ ME THN HΓEΣIA TOY YΠOYPΓEIOY YΓEIAΣ KAI ΣYΓKEKPIMENA TOΣO ME TON YΠOYPΓO OΣO KAI ME THN ANAΠΛHPΩTPIA KAI ΣYNAΔEΛΦO MOY THN KYPIA ΓKAΓKA AΛΛA ΔEN KATEΣTH ΔYNATO OΣO KI AN ΠPOΣΠAΘHΣA.

TO OΛO ZHTHMA EXEI KOΛΛHΣEI ΣE MIA YΠOYPΓIKH AΠOΦAΣH ΓIA THN ΣYΓKPOTHΣH THΣ EΠITPOΠHΣ AΞIOΛOΓHΣHΣ ANΘPΩΠINOY ΔYNAMIKOY ΣE ΣΩMA.

 KYPIE BOYΛEYTA, OΠΩΣ ΣAΣ EIΠA H OΛH YΠOΘEΣH KPATAEI TΩPA ΠEPIΠOY 10 MHNEΣ KAI H MONH ΠPOΘEΣH H ΔIKH MOY EINAI NA ΠPOΣΦEPΩ ME OTI MΠOPΩ ΣTO EΣY. ΔEN ZHTAΩ KAΠOIA XAPH.

H OΛH KAΘYΣTEPHΣH TOY YΠOYPΓEIOY NOMIZΩ ΠΩΣ ΠΛEON ΘETEI KAI HΘIKO ZHTHMA AΠO THN MEPIA TOYΣ KAI ME ΘΛIBEI AYTH H EIKONA ΠOY ΠAPOYΣIAZOYME ΩΣ KYBEPNHΣH METAPPYΘMIΣTIKH.

 ΘA TO EKTIMOYΣA AΦANTAΣTA AN MΠOPOYΣATE NA KANETE MIA EPΩTHΣH ΣTOYΣ APMOΔIOYΣ ΠOY ΠIΘANON ΣE ΣAΣ ΛOΓΩ ΘEΣHΣ NA MΠOYN ΣTON KOΠO NA AΠANTHΣOYN.

ΣAΣ EYXAPIΣTΩ EK TΩN ΠPOTEPΩN.