Δημοσχάκης Αναστάσιος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΤΕΝΤΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ!!

Με χαρά, τιμή και προσδοκίες αναγγέλλω, σε συνέχεια της από 29/9/2020 συνάντησής μας (https://www.facebook.com/Dimoschakis/posts/2970624403037151), ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ Σκαρλάτος ΝΤΕΝΤΟΣ αποδέχθηκε τον τιμητικό ρόλο του Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλου, στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής επιτροπής για την ανάπτυξη στην Θράκη! 

Ο διακεκριμένος Εβρίτης ακαδημαϊκός θα συμβάλει με την επιστημοσύνη του και την εξειδίκευσή του σε θέματα Σηροτροφίας, στην επιστημονική τεκμηρίωση των προοπτικών αναβίωσης της στον Νομό μας.

Η εισήγησή του θα κατατεθεί στα πρακτικά της επιτροπής, συνοδεύοντας το φάκελο προτάσεών μου, που θα αφορούν σε συγκεκριμένες πολιτικές για την ανάπτυξη στην Θράκη και στον Έβρο ειδικότερα.

Η ανακοίνωση επισφραγίζει το κοινό όραμά μας όπως αυτό έχει κατατεθεί & αναδειχθεί εκατέρωθεν, ενώνοντας τις δυνάμεις μας μέσα από την Κοινοβουλευτική Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με στόχο την πρόοδο & την ανάπτυξη της Θράκης!!

Το πλούσιο βιογραφικό του Σκαρλάτου ΝΤΕΝΤΟΥ μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.dimoschakis.gr/wp-content/uploads/2020/10/Σκαρλάτος-ΝΤΕΝΤΟΣ-Βιογραφικό-2-σελίδων.pdf