Δημοσχάκης Αναστάσιος

Παρέμβαση για το (ΒΟΕΑ) Βοήθημα Οικονομικής Αυτοτέλειας Τέκνων, Μετόχων-Μερισματούχων ΜΤΣ!! Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς.

Ο Βουλευτής Έβρου & Eπίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας Αν.Δημοσχάκης, προέβη σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, διαβιβάζοντας στο Υπ. Εθνικής Άμυνας την επιστολή της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού αλλά και την έντονη ανησυχία των δυο Παραρτημάτων του Ν.Έβρου!

Στο επίκεντρο αυτής βρίσκεται η μείωση του (ΒΟΕΑ) Βοηθήματος Οικονομικής Αυτοτέλειας Τέκνων, Μετόχων-Μερισματούχων, ΜΤΣ, όπως ορίζει το εκδοθέν ΦΕΚ 6694 (23/12/2022) με το οποίο επέρχεται τροποποίηση στην υπό στοιχεία 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών “Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ” (ΦΕΚ Β’ 74/1984).

Η κοινοβουλευτική ενέργεια πραγματοποιείται σε συνέχεια της σχετικής συνάντησης που πραγματοποίησε ο βουλευτής με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, στο περιθώριο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ροδόπη και στον Έβρο (12&13/1).

Μέσω της επιστολής η Ένωση καταθέτει τις προτάσεις της για την τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ η οποία προβλέπει την μείωση του χορηγούμενου ΒΟΕΑ στα τέκνα των εν αποστρατεία στελεχών Στρατού Ξηράς.

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά :

ΘΕΜΑ : Παρέμβαση για το (ΒΟΕΑ) Βοήθημα Οικονομικής Αυτοτέλειας Τέκνων, Μετόχων-Μερισματούχων. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς.

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας την επιστολή της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) αλλά και την έντονη ανησυχία των δυο Παραρτημάτων του Ν.Έβρου, με επίκεντρο την μείωση του (ΒΟΕΑ) Βοηθήματος Οικονομικής Αυτοτέλειας Τέκνων, Μετόχων-Μερισματούχων.

Μέσω της επιστολής η Ένωση καταθέτει τις προτάσεις της για την τροποποίηση της σχετικής 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών “Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ” (ΦΕΚ Β’ 74/1984) η οποία προβλέπει την μείωση του χορηγούμενου ΒΟΕΑ στα τέκνα των εν αποστρατεία στελεχών Στρατού Ξηράς.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή: