Δημοσχάκης Αναστάσιος

Προγραμματισμός συνάντησης εργασίας με τον Υπ. Εσωτερικών, με επίκεντρο τα προβλήματα των Ελληνοποντίων Παλλινοστούντων της Θράκης! Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν. Δημοσχάκης, προέβην σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, διαβιβάζοντας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Μ Βορίδη, την επιστολή-ψήφισμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλλινοστούντων (Π.Ο.Σ.Ε.Π.) από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ..

Σε αυτή, διατυπώνεται το αίτημα προγραμματισμού συνάντησης εργασίας κι ενημέρωσης με τον Υπουργό, προκειμένου οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, να τον ενημερώσουν εκτενώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αναφορικά με την κτήση της ελληνικής υπηκοότητας!!

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Παρέμβαση: 

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ (ΠΟΣΕΠ) 

Ο Βουλευτής Έβρου, καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής κοινοβουλευτική αναφορά, διαβιβάζοντας προς το Υπουργείο Εσωτερικών την επιστολή-ψήφισμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλλινοστούντων (Π.Ο.Σ.Ε.Π.) από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ..

Στο επίκεντρο αυτής βρίσκεται το αίτημα προγραμματισμού συνάντησης εργασίας, έως τέλος του τρέχοντος μήνα, με τον Υπουργό, προκειμένου οι εκπρόσωποι αυτής, από την ΠΑΜ-Θ και την Κ.Μακεδονία, να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που άπτονται την κτήση ελληνικής ιθαγένειας των Ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Ταυτόχρονα επισυνάπτεται επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας κ. Μπαλέρμα, όπου περιγράφεται συνοπτικά το προς συζήτηση θέμα

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Επιστολή προς τον Γ.Γ. Ιθαγένειας εδώ :