Δημοσχάκης Αναστάσιος

Προτεινόμενες ρυθμίσεις για τους όρους επέκτασης των ορίων των λατομικών περιοχών Ν.Έβρου. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διαβιβάζοντας την επιστολή των δυο λατομείων του Νομού: 1.ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. και 2.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Στο επίκεντρο αυτής βρίσκονται οι παρατηρήσεις- προτάσεις  των δυο (2) ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ του Ν.Έβρου επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ.ά»

Συγκεκριμένα προτείνονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 141 προκειμένου να συμπεριληφθούν μικρές αυτόνομες, αυτοτελείς περιοχές ώστε η επέκταση των λατομικών χώρων να είναι στο σύνολο αξιοποιήσιμη! 

 Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά:

Αλεξ/πολη, 24/6/2022

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Ο Βουλευτής Έβρου, Αν.Δημοσχάκης, καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά διαβιβάζοντας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας την επιστολή των δυο (2) Λατομείων του Νομού: 1.ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. και 2.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

Με την επιστολή προτείνονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 141 του νομοσχεδίου « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ.ά» προκειμένου να συμπεριληφθούν μικρές αυτόνομες αυτοτελείς περιοχές ώστε η επέκταση των λατομικών χώρων να είναι στο σύνολο αξιοποιήσιμη.

Επισυνάπτεται η επιστολή.