Δημοσχάκης Αναστάσιος

Πρόβλεψη επιπλέον προσωπικού για τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ν.Ορεστιάδας. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς.

Ο Βουλευτής Έβρου, προέβη σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, διαβιβάζοντας μέσω του Προεδρείου της Βουλής των Ελλήνων στο Υπουργείο Εσωτερικών την επιστολή του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)  Ν.Ορεστιάδας.

Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκεται το αίτημα πρόβλεψης δυο επιπλέον θέσεων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (1 θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων) στο σχέδιο της προκήρυξης του υπ’αριθμ.πρωτ: 2228/01/2023/31-01-2023 εγγράφου στου ΑΣΕΠ.

Η ως άνω πρόβλεψη επιπλέον τεχνικού προσωπικού κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας της συνταξιοδότησης δυο υπαλλήλων της υπηρεσίας, γεγονός που θα αποδυναμώσει σημαντικά τον τοπικό Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ν.Ορεστιάδας αλλά και τους συνδεόμενους ΤΟΕΒ.

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά. :

Αλεξ/πολη, 14/2/2023

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (ΓΟΕΒ) Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών την επιστολή του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ν.Ορεστιάδας.

Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκεται το αίτημα πρόβλεψης δυο επιπλέον θέσεων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (1 θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 1 θέση ΔΕ Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων) στο σχέδιο της προκήρυξης του υπ’αριθμ.πρωτ: 2228/01/2023/31-01-2023 εγγράφου του ΑΣΕΠ.

Η ως άνω πρόβλεψη επιπλέον τεχνικού προσωπικού κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας της συνταξιοδότησης δυο υπαλλήλων της υπηρεσίας, γεγονός που θα αποδυναμώσει σημαντικά τον τοπικό Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ν.Ορεστιάδας αλλά και τους συνδεόμενους ΤΟΕΒ.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.