Δημοσχάκης Αναστάσιος

Στελεχιακή ενίσχυση του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης προς το Υπουργείο Παιδείας διαβιβάζοντας την επιστολή της διεύθυνσης του 1ου Δημοτικού Πειραματικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.


Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκονται οι ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό που δυσχεραίνουν την λειτουργία του σχολείου, έχουν ως συνέπεια την έλλειψη Τμήματος Ένταξης ενώ επιπροσθέτως δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες σε Παράλληλη Στήριξη.

Ακολουθεί η Αναφορά:

ΘΕΜΑ :ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας για ενημέρωση και τυχόν λοιπές ενέργειες λόγω αρμοδιότητας την επιστολή της διεύθυνσης του 1ου Δημοτικού Πειραματικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης καθώς και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκονται οι ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό που δυσχεραίνουν την λειτουργία του σχολείου, έχουν ως συνέπεια την έλλειψη Τμήματος Ένταξης ενώ επιπροσθέτως δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες σε Παράλληλη Στήριξη.