Δημοσχάκης Αναστάσιος

Συνάντηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Εμπόρων & Βιοτεχνών Διδυμοτείχου και Περιφερείας

Δημιουργική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων την Κυριακή 18/03 με το Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Εμπόρων & Βιοτεχνών Διδυμοτείχου και Περιφερείας στα καινούρια γραφεία όπου πλέον στεγάζονται!!
Ο στόχος κοινός και το σχέδιο της επίτευξής του αναλύθηκε σε συγκεκριμένα βήματα: η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Διδ/χου, των ιστορικών μνημείων, των εκπαιδευτικών δομών, η αξιοποίηση του Κάστρου, η διεύρυνση του κυνηγετικού πεδίου κ.ά.
Προτάσεις προς υλοποίηση προκειμένου να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή, κομίζοντας τα οικονομικά και όχι μόνο οφέλη!
Οι συνεργασίες πάντα αποφέρουν όφελος και παράγουν δημιουργική δυναμική.