Δημοσχάκης Αναστάσιος

Σύσταση οργανικής θέσης μόνιμου φύλακα βυζαντινών αρχαιοτήτων στον Δήμο Σαμοθράκης. Κατάθεση Κοινοβουλευτικής Αναφοράς.

Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης, στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, διαβιβάζοντας την επιστολή του Δήμου Σαμοθράκης με επίκεντρο την σύσταση οργανικής θέσης φύλακα βυζαντινών αρχαιοτήτων στον τοπικό Δήμο.


Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή η σύσταση της εν λόγω οργανικής θέσης κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την προστασία, την λεπτομερή καταγραφή των ευρημάτων της βυζαντινής περιόδου στον Νησί της Νίκης, προκειμένου να δρομολογηθεί η μελλοντική ανάδειξη αυτών.

Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά : 


ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά προς το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού διαβιβάζοντας την αιτιολογημένη επιστολή του Δήμου Σαμοθράκης με θέμα την σύσταση οργανικής θέσης φύλακα βυζαντινών αρχαιοτήτων στον τοπικό Δήμο.


Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, η σύσταση της εν λόγω οργανικής θέσης κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την προστασία, την λεπτομερή καταγραφή των ευρημάτων της βυζαντινής περιόδου στο Νησί της Νίκης, προκειμένου να δρομολογηθεί η μελλοντική ανάδειξη αυτών.