Δημοσχάκης Αναστάσιος

Το ΔΠΘ πυλώνας ανάπτυξης της Σηροτροφίας στον Έβρο. Πρόταση για προκήρυξη θέσης καθηγητού Σηροτροφίας από το Υπ. Παιδείας – Κατάθεση Ερώτησης

Ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, κατέθεσε σήμερα (10/01) Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Γεωργίας σχετικά με την προκήρυξη θέσης καθηγητού Σηροτροφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση περιοχή του Κεντρικού Έβρου με επίκεντρο το Σουφλί, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Νομού αποτελούν τη μοναδική κοιτίδα εκτροφής μεταξοσκωλήκων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια.

Στο πλαίσιο της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα ανοίγονται, πλέον, νέοι ορίζοντες στην Σηροτροφία . Είναι μοναδική ευκαιρία να αναβιώσει αυτή η τέχνη που ακμάζει διαχρονικά στον Κεντρικό Έβρο με επίκεντρο το Σουφλί και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού  και μέσω των καινοτόμων δράσεων να γίνει ίσως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το σήμα κατατεθέν της περιοχής.

Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η προκήρυξη θέσης Καθηγητού στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του ΔΠΘ που θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Σηροτροφία, αλλά και την καλλιέργεια της μουριάς, που αποτελεί την φυσική τροφή των μεταξοσκωλήκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από σειρά επαφών και συναντήσεων έχει αναπτυχθεί, με πρωτοβουλία του Βουλευτή, η συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ΔΠΘ και συγκεκριμένα με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, μέσω των άρτια εξοπλισμένων εργαστηρίων που διαθέτει το πρώτο, αλλά και μέσω συνεργειών που μπορούν να προκύψουν μεταξύ καθηγητών και φοιτητών των δύο Πανεπιστημίων.

Το Δημοκρίτειο με το μάθημα της Σηροτροφίας , μπορεί να προσδώσει το δικό του χαρακτήρα στον κλάδο αυτό, σε αγαστή συνεργασία με τις βιοτεχνίες παραγωγής μεταξιού, αλλά και με τους τοπικούς φορείς όπως ο Δήμος Σουφλίου, που στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στην όλη προσπάθεια. Με την ανάθεση σε εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό θα μπορούν οι φοιτητές να διδάσκονται τον τρόπο καλλιέργειας και εκμετάλλευσης των μορεώνων.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού θα συμβάλλει αποφασιστικά στο να αποκτήσει ο Νομός Έβρου το brand name ως μεταξοπαραγωγού Νομού για την Ελλάδα αλλά και γι’ όλη την Ευρώπη, με τα οφέλη να είναι μεγάλα τόσο για την τοπική οικονομία, όσο και γενικότερα για την ελληνική οικονομία.

Ο Βουλευτής ρωτάει τον Υπουργό Παιδείας αν θα προχωρήσει στην προκήρυξη θέσης Καθηγητού στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ που θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Σηροτροφία.

Επίσης, αν θα συνδράμουν τα δύο Υπουργεία στην ενίσχυση της συνεργασίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ΔΠΘ, για την ανάπτυξη της Σηροτροφίας στο Σουφλί και τον Έβρο γενικότερα, καθώς και με ποιες ενέργειες θα συμβάλλουν ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης αυτής !

Ο Βουλευτής στη χθεσινή (09/01) ομιλία του στη Βουλή για τη Σαρία είχε προαναγγείλει την κατάθεση της σχετικής Ερώτησης. Δείτε το σχετικό απόσπασμα εδώ

Αναλυτικά η Ερώτηση

Η περιοχή του Κεντρικού Έβρου με επίκεντρο το Σουφλί αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Νομού είναι γνωστό ότι αποτελεί τη μοναδική κοιτίδα εκτροφής μεταξοσκωλήκων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια. Γενιές ολόκληρες γαλουχήθηκαν στην τέχνη αυτή. Η παραγωγή του Σουφλιώτικου μεταξιού ήταν αλλά και συνεχίζει να είναι γνωστή σε όλη την χώρα αλλά και στην Ευρώπη.

Οι όποιες καλοπροαίρετες προσπάθειες, που έγιναν κατά το παρελθόν, με σκοπό την αναβίωση της παραγωγικής αυτής διαδικασίας δεν απέφεραν καρπούς. Η συνδεδεμένη επιδότηση που παίρνουν οι Σηροτρόφοι προς ενίσχυση της παραγωγής τους πλέον έχει ως σκοπό τη διατήρηση κι όχι την ανάπτυξη με καθετοποίηση της όλης παραγωγικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο όμως της Σχολής Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα ανοίγονται, πλέον, νέοι ορίζοντες στην Σηροτροφία. Είναι μοναδική ευκαιρία να αναβιώσει αυτή η τέχνη που ακμάζει διαχρονικά στο Σουφλί και γενικά στον Κεντρικό Έβρο και στην ευρύτερη περιοχή και μέσω των καινοτόμων δράσεων να γίνει ίσως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το σήμα κατατεθέν της περιοχής.

Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η προκήρυξη θέσεως Καθηγητή στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ που θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη σηροτροφία, αλλά και την καλλιέργεια της μουριάς, που αποτελεί την φυσική τροφή των μεταξοσκωλήκων. Ο συγκεκριμένος Καθηγητής θα έχει και την ευθύνη οργάνωσης του εργαστηρίου Σηροτροφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από σειρά επαφών και συναντήσεων έχει αναπτυχθεί με επισπεύδοντα τον υπογράφοντα η συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ΔΠΘ και συγκεκριμένα με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, μέσω των άρτια εξοπλισμένων εργαστηρίων που διαθέτει το πρώτο, αλλά και μέσω συνεργειών που μπορούν να ευδοκιμήσουν μεταξύ καθηγητών και φοιτητών των δύο Πανεπιστημίων.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορεί να συμβάλλει με την τεχνογνωσία του στην ανάπτυξη της σηροτροφίας στον Έβρο μέχρι να καλυφθεί η θέση του καθηγητή σηροτροφίας στο ΔΠΘ.

Το Δημοκρίτειο με το μάθημα της Σηροτροφίας, μπορεί να προσδώσει το δικό του χαρακτήρα στον κλάδο αυτό, σε αγαστή συνεργασία με τις βιοτεχνίες παραγωγής μεταξιού, αλλά και με τους τοπικούς φορείς όπως ο Δήμος Σουφλίου, που στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στην όλη προσπάθεια. Με την ανάθεση σε εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό θα μπορούν οι φοιτητές να διδάσκονται τον τρόπο καλλιέργειας και εκμετάλλευσης των μορεώνων.

Είναι βέβαιο ότι όλοι οι παράγοντες  του τόπου θα συνδράμουν στη δημιουργία εργαστηρίων, χώρων εκτροφής, και αγροτεμαχίων, όπου είναι ήδη φυτεμένες ποικιλίες μουριών που ευδοκιμούν στην περιοχή. Και με την πάροδο του χρόνου θα έρχονται πολλοί ενδιαφερόμενοι να μάθουν και να εξειδικευτούν στη συγκεκριμένη τέχνη.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού θα συμβάλλει αποφασιστικά στο να αποκτήσει ο Νομός Έβρου το brand name ως μεταξοπαραγωγού Νομού για την Ελλάδα αλλά και γι’ όλη την Ευρώπη, με τα οφέλη να είναι μεγάλα τόσο για την τοπική οικονομία, όσο και γενικότερα για την ελληνική οικονομία.

Βάσει των παραπάνω ερωτάσθε:

  1. Θα προχωρήσετε στην προκήρυξη θέσεως Καθηγητή στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ που θα έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Σηροτροφία;
  2. Θα συνδράμετε στην ενίσχυση της συνεργασίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το ΔΠΘ, για την ανάπτυξη της Σηροτροφίας στο Σουφλί και τον Έβρο γενικότερα;
  3. Με ποιες άλλες ενέργειες μπορείτε να συμβάλλετε, ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης της Σηροτροφίας στο Νομό Έβρου;