Δημοσχάκης Αναστάσιος

ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Ο E-ΕΦΚΑ, ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ!! ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΑΝΑΦΟΡΑ


Κοινοποιείται η απάντηση του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στην υπ’ αριθμ. 2308 από 9/5/2022 κατατεθείσα Κοινοβουλευτική μου Αναφορά σχετικά με το αίτημα του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Έβρου περί της καταβολής των εισφορών που παρακρατούνται μηνιαίως  για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων.


Μπορείτε να διαβάσετε Αναλυτικά την Κοινοβουλευτική Παρέμβαση εδώ :  https://www.facebook.com/Dimoschakis/posts/413935120546967
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Απάντηση του Υπ. Εργασίας- Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ :