Δημοσχάκης Αναστάσιος

Το Φράγμα Μ. Δερείου, η Σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξ/πολης-Ορμενίου & η αναβάθμιση του αερολιμένα Αλεξ/πολης απογειώνουν αναπτυξιακά τον Ν. Έβρου!Σύνοψη ομιλίας επί Σ/Ν Υπ. Υποδομών

Στο πλαίσιο της χθεσινής (19/1) του ομιλίας επί του Ν/Σ του Υπ. Υποδομών-Μεταφορών, που αφορά την σύσταση ενιαίου Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και ασφάλειας μεταφορών, ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης, υπογράμμισε ότι ο Ν.Έβρου, μετεξελίσσεται σε κέντρο ενεργειακών, μεταφορικών, οικονομικών και αναπτυξιακών εξελίξεων με υπογραφή της κυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής : 

Αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των υφιστάμενων επιτροπών αεροπορικών & σιδηροδρομικών ατυχημάτων με πολλαπλά ωφελήματα, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός!!

Μετέφερε την ικανοποίηση των Εβριτών, αναφορικά με την προσφάτως εκδοθείσα  απόφαση προκήρυξης της μελέτης για το Φράγμα του Μ.Δερείου  Δήμου Σουφλίου.

Ένα έργο οραματικά προβεβλημένο εδώ και δεκαετίες έργο, το οποίο αναμένεται να θωρακίσει αντιπλημμυρικά τον Νομό!

Εξασφαλίζεται η άρδευση, ύδρευση και παραγωγή ενέργειας, αποτελώντας ταυτόχρονα και τουριστικό προορισμό ως μία νέα Λίμνη Πλαστήρα στη Βόρεια Ελλάδα.

Συνάμα, σε τροχιά υλοποίησης τίθεται και η σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξ/πολης-Ορμενίου,  ενώνοντας τους δύο φάρους του Νομού με ευθυγράμμιση, με ηλεκτροκίνηση και με αντιπλημμυρική θωράκιση όλης της πεδιάδας του Έβρου.

Καθώς, βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εν λόγω έργο και εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η συμβασιοποίησή του.

Τέλος, με βραχίονα την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το Υπουργείο κάνει σημαντικά βήματα αυτονομίας σε καύσιμα, σε ό,τι αφορά τον Αερολιμένα της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο.

Τόνισε ότι είναι, σημαντικό να ολοκληρωθεί η σχεδιασθείσα αναβάθμιση και αποπεράτωση και του νέου πύργου ελέγχου του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος», ο οποίος είναι απαραίτητος, εξασφαλίζοντας τις αερομεταφορές! 

Μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη την Σύνοψη της Ομιλίας : https://www.youtube.com/watch?v=OKDVgiVzxtE

Ακολουθεί αναλυτικά η Ομιλία : 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν σχέδιο νόμου διευθετείται αποτελεσματικά ένα χρονίζον ζήτημα, αναβαθμίζοντας έναν εκ των πυλώνων της ασφάλειας των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας.

Επιδιώκεται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των δύο υφιστάμενων επιτροπών, αφενός της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και αφετέρου της διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων. Προβλέπεται η κατάργηση των εν λόγω επιτροπών και η ενοποίηση αυτών, η σύσταση και η λειτουργία ενός ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα με πολλαπλά ωφελήματα σε όλους τους χώρους, αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις του, ο οποίος θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενός νέου ουσιαστικά Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.

Η νέα εξορθολογισμένη αυτή οργανωτική δομή θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλά ωφελήματα όπως προείπα, καθώς αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, αλλά και την αξιοπιστία των διαδικασιών διερεύνησης, μειώνοντας ταυτόχρονα τους σχετικούς απαιτούμενος χρόνος.

Επίσης, η ενοποίηση των δύο επιτροπών αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των δαπανών, αλλά και σε αποτελεσματικότερη χρήση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, επιφέροντας αποτελέσματα που θα υπερκεράσουν σύντομα το κόστος του μεταβατικού σταδίου της ενοποίησης.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αυτοτελούς μονάδας μελετών και διερευνήσεων, η οποία θα αποτελείται πλέον από τρία γραφεία, το γραφείο αεροπορικών ατυχημάτων, το γραφείο σιδηροδρομικών ατυχημάτων και το γραφείο πρόληψης, ανάλυσης και στατιστικής, τα οποία θα στελεχωθούν από τους υπάρχοντες διερευνητές της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας με τρίτους διερευνητές και τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη απουσία διερευνητών, ιδίως στον τομέα των σιδηροδρομικών ατυχημάτων.

Κατ’ αυτό τον τρόπο ενισχύεται το έργο των διερευνητών, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα. Ορίζεται λεπτομερώς το πλαίσιο και η διαδικασία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Ο συντονισμός δε των διερευνήσεων αποκτά αποδεικτικά στοιχεία. Ορίζεται, επίσης, η προστασία ευαίσθητων πληροφοριών ασφάλειας και τα σχετικά με την έκδοση και την κοινοποίηση των πορισμάτων και αντιστοίχως επανακαθορίζεται η διαδικασία διερεύνησης των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων υπό την αρμοδιότητα εφ’ εξής του νέου Οργανισμού. Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργείται εκ νέου ένας φορέας σημαντικός ο οποίος είναι μεν μικρός σε μέγεθος, αλλά εξαιρετικά ευέλικτος, αποτελεσματικός και απαραίτητος, χωρίς, φυσικά, να επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μεταφέρω από το Βήμα της Βουλής την ικανοποίηση των Εβριτών και εν πολλοίς και τη χαρά για την προ ημερών έκδοση σχετικής απόφασης αναφορικά με την προκήρυξη της μελέτης για το Φράγμα του Μικρού Δερείου του Δήμου Σουφλίου, το οποίο θα αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο φράγματος στη Βόρειο Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την αντιπλημμυρική θωράκιση του Νομού και ιδιαίτερα του Κεντρικού και Βορείου Έβρου, καθώς και την άρδευση, ύδρευση και παραγωγή ενέργειας, αποτελώντας ταυτόχρονα και τουριστικό προορισμό ως μία νέα Λίμνη Πλαστήρα στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Νομό Έβρου.

Ταυτόχρονα, ο Έβρος μετεξελίσσεται μεταξύ των άλλων σε κέντρο πέραν των ενεργειακών και μεταφορικών και αναπτυξιακών εξελίξεων. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει το οραματικό έργο, η κάθετη σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου, ενώνοντας τους δύο φάρους του Νομού με ευθυγράμμιση, με ηλεκτροκίνηση και με αντιπλημμυρική θωράκιση όλης της πεδιάδας του Έβρου. Το έργο αυτό θα αλλάξει τη μοίρα των Εβριτών, γιατί όπως προείπαμε η Κυβέρνηση έχει επενδύσει σε αυτές τις πολιτικές οι οποίες είναι αποδοτικές και θα είναι για μας ένα σημαντικό πλεονέκτημα του μέλλοντος. Δεν πρόκειται απλώς για ένα έργο στα χαρτιά, αλλά για ένα έργο που έχει τεθεί ήδη σε τροχιά υλοποίησης, που ξεπερνά το κόστος του 1 δισεκατομμυρίου και πλέον ευρώ, καθώς βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εν λόγω έργο και εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η συμβασιοποίησή του.

Η ολοκλήρωση της υλοποίησής του αναμένεται να επιφέρει θετικό αντίκτυπο τόσο σε οικονομικό όσο σε κοινωνικό και εθνικό επίπεδο. Βέβαια, η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως προμηνύει και ο σχεδιασμός αυτού μέσω του νόμου, αποτελεί για εμάς σημαντικό πλεονέκτημα, διότι εξασφαλίζει τις μεταφορές.

Κύριε Υπουργέ, με βραχίονα την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάνετε σημαντικά βήματα αυτονομίας σε καύσιμα, σε ό,τι αφορά τον Αερολιμένα της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η σχεδιασθείσα αναβάθμιση και αποπεράτωση και του νέου πύργου ελέγχου του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος», ο οποίος είναι απαραίτητος γιατί έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις αερομεταφορές μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία δίνεται λύση σε ένα μείζον ζήτημα που επί μακρόν δεν είχε αντιμετωπιστεί από την πολιτεία. Σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτόπτης μάρτυρας μεγάλων προβλημάτων και ατυχημάτων που συνέβησαν διαχρονικά στη χώρα, διότι όταν έχουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι οι θεσμοί και κυρίως προστασίας αυτής της χώρας έχουν ανάλογο βάρος να αντιμετωπίσουν.

Συνεπώς, η δημιουργία μιας ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής που θα λειτουργεί εύρυθμα είναι απαραίτητη και για τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, καθώς και της ασφάλειας των μεταφορών και μάλιστα μέσα από μία διυπηρεσιακή διαδικασία η οποία είναι χρήσιμη και διακλαδική του ελληνικού κράτους, διότι η αιχμή του δόρατός του θα είναι αυτός ο Οργανισμός ο οποίος είναι απαραίτητος σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση μεγάλων ατυχημάτων τα οποία μπορούν να συμβούν. Και όταν κανείς προετοιμάζεται, παίρνει το πλεονέκτημα από την αρχή.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και να είστε καλά! Ευχαριστώ.