Δημοσχάκης Αναστάσιος

Τo Υπουργείο Παιδείας αποψιλώνει το ΔΠΘ και τα περιφερειακά ΑΕΙ από το διδακτικό προσωπικό. Συνέντευξη στην Δέλτα Τηλεόραση Αλέξ/πολης

Για τις σοβαρότατες αναταράξεις στην λειτουργία των περιφερειακών ΑΕΙ εξαιτίας της νομοθετικής ρύθμισης, που επιτρέπει στα μέλη Διδακτικού & Επιστημονικού Προσωπικού τους μετά από 15 χρόνια διδασκαλίας να μπορεί να μετακινείται στα πανεπιστήμια Αθήνας & Θες/νικης μίλησε, στην Δέλτα Τηλεόραση ο βουλευτής Έβρου & Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Αναλυτικότερα είπε:

• Με απόλυτη ευθύνη του Υπουργού Παιδείας το ΔΠΘ αλλά και όλα τα περιφερειακά ΑΕΙ θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στελέχωσης, συνεπώς και λειτουργίας.

• Με τον νόμο 4485/2017 δίνεται το δικαίωμα στο διδακτικό & επιστημονικό προσωπικό των περιφερειακών ΑΕΙ να μετακινούνται σε κεντρικά ΑΕΙ με την συμπλήρωση 15 ετών διδακτικού έργου.

• Με Επίκαιρη Ερώτηση κάλεσε τον Υπουργό Παιδείας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να συνεχίσει η απρόσκοπτη λειτουργία των περιφερειακών ΑΕΙ, φροντίζοντας για την έγκαιρη αντικατάσταση των καθηγητών.

• ‘Ηδη 15 διδάσκοντες του Δημοκριτείου έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να μετακινηθούν σε κεντρικά ΑΕΙ χωρίς να υπάρχει πρόνοια για την αναπλήρωση των θέσεων.

• Ζήτησε επίσης την σύσταση θέσης καθηγητού Σηροτροφίας στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα προκειμένου να δοθεί ώθηση στην παραγωγή μετάξης & να αποτελέσει το Πανεπιστήμιο μοχλό ανάπτυξης κι ευημερίας στον κεντρικό Έβρο.