Δημοσχάκης Αναστάσιος

Φορολογική & Ασφαλιστική ανάσα στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Κοινοβουλευτική Παρέμβαση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Εργασίας.

Με διαβιβαστική επιστολή του, ο βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Α. Δημοσχάκης, προώθησε Ψήφισμα-Επιστολή με τα γραπτά αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης στους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας, που προτείνονται να εξεταστούν στο πλαίσιο σχεδίασης & στήριξης του πολύπαθου επιχειρηματικού & εμπορικού κλάδου.

Ο ίδιος προσβλέπει στο πνεύμα ευαισθησίας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης που διέπει το σύνολο των μέτρων της κυβέρνησης για την στήριξη των πληγέντων κλάδων λόγω της πανδημίας & όχι μόνον!

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή :

Θέμα: Προτάσεις και δράσεις στήριξης του πληττόμενου επιχειρησιακού κλάδου.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Σας διαβιβάζω συνημμένα ψήφισμα-επιστολή για ενημέρωση σας, του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με την οποία προτείνεται ένα πλέγμα μέτρων και προτάσεων στήριξης των πληττόμενων, ελεύθερων επαγγελματιών & επιχειρήσεων από την υγειονομική κρίση!

Οι εν λόγω προτάσεις αφορούν δράσεις φορολογικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα καθώς και δανειακές διευκολύνσεις, με στόχο την ελάφρυνση, την στήριξη & τη βιωσιμότητα του πολύπαθου κλάδου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε πέραν της ενημέρωσης, όπως εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή & ευαισθησία που σας διακρίνει, τα προτεινόμενα μέτρα του κεντρικού εμπορικού συλλόγου & επιχειρήσεων του ακριτικού Έβρου.